Vrak PEUGEOT, 206 SW

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Vyriešený
meno
Rudo 13. marca 2018

Vozidlo sa nachádza na parkovisku pred vchodom Wolkrova 29.

PEUGEOT, 206 SW 1.4 E, 2004
ŠPZ: BA102KU
VIN: VF32EKFWF44001928

EMISNÁ KONTROLA VYKONANÁ
19.2.2009
overenie stk
DÁTUM NÁSLEDNEJ KONTROLY
18.2.2011
Meškáte s kontrolou 2581 dní

Auto je tu už dlhé roky , ako je to možné? v čom je problém odstrániť tento vrak?

20. marec 2018

Jerome

Pán Ing.. Ladislav Milincký


ladislav.milincky@petrzalka.sk

Referát čistoty a poriadku

konajte, prosím
09. apríl 2018

Odpoveď samosprávy

Mestská časť Bratislava-Petržalka nemešká s kontrolou EK a TK uvedeného vozidla, nakoľko v tejto veci nie je kontrolným orgánom.
Poverený pracovník mestskej časti vozidlo zadokumentoval, cez príslušný orgán zistil totožnosť vlastníka a následne mu v zmysle zákona o odpadoch bola odoslaná výzva na odstránenie vozidla. Ak si držiteľ vozidlo po doručení výzvy v udelenej lehote nespojazdní alebo neodstráni, nechá vozidlo odstrániť mestská časť.

mestská časť BA-Petržalka
19. máj 2018

Anonymný užívateľ

Ešte jeden tip, ako sa zbaviť vrakov: Odporúčam prispievateľom na tento portál zasielať podnety o vozidlách bez platnej TK a EK priamo aj na Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Bude to rýchlejšie a určite účinnejšie! :-)
https://www.minv.sk/?okresny-urad-bratislava
P.S. A aj mestské časti by mali automaticky zasielať informáciu o takýchto vozidlách na Okresný úrad Bratislava - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
27. november 2018

Odpoveď samosprávy

Vozidlo bolo odstránené mestskou časťou Bratislava - Petržalka.

Ing. Ladislav Milincký, oddelenie životného prostredia, mestská časť Bratislava - Petržalka
27. november 2018

Jerome

velmi dlho to trvalo

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania