Výtlk

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený

Výtlk na výjazde z Čierneho chodníka na Rolnicku.

23. marec 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, Branislav Nopp

ďakujeme za Váš podnet. Zaregistrovali sme ho.
Postupujeme ho na riešenie hospodárskej správe úradu. O výsledku Vás budeme informovať.Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory
23. marec 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň Branislav Nopp,
Podnet týkajúci a sa výtlku na Čiernom chodníku sme posunuli magistrátu hl. mesta, nakoľko táto ulica je v ich kompetencii. Požiadali sme ich opakovane o urýchlenú opravu vyznačeného výtlku. Opravu budeme urgovať.Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory
26. marec 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň Branislav Nopp,
Podnet sme postúpili na magistráta odpoveď zvereňujeme.
Ďakujem Vám za zaslanie podnetu. Evidujeme aj výtlky na Roľníckej a Príjazdnej, počasie by malo dovoliť spustiť stroje na opraravovanie výtlkov teplou zmesou v priebehu budúceho týždňa, keď nie budú výtlky opravené studenou metódou.
Situáciu budeme monitorovať.


Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory


09. apríl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň Branislav Nopp,

k vami prednesenému podnetu máme vyjadrenie z magistrátu :
Podľa vyjadrenia dodávateľa výtlky by mali prísť do Vašej mestskej časti opravovať koncom tohto týždňa (15. týždeň). Veľké opravy sú naplánované na letné mesiace. Pred začatím opráv budete včas informovaní.

Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory
12. apríl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň Branislav Nopp
Podnet ktorý ste nám dali, je už vyriešený. Výtlk bol opravený.

Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania