Psie výkaly v okolí detských ihrísk a materských škôl

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

V riešení
meno
Mária 28. marca 2018

Chcem poukázať na "večný" a stále neriešený problém, a tým sú nedisciplinovaní psíčkari, ktorí porušujú VZN mestskej časti, nezbierajú po svojich miláčikoch výkaly. Nakoľko chýba kontrola v tejto veci, nechávajú psi vyšpiniť sa DOSLOVA pred dverami materskej školy, v TESNEJ blízkosti detských ihrík, hojdačiek...vedia, že to NIKTO nekontroluje. Deti, ktoré idú do škôlky, ktoré sa chcú hrať na ihriskách, ktoré pre ne mestská časť vynovila, bežne pri snahe dostať sa k hojdačkám alebo pri naháňaní, STÚPAJÚ do psích výkalov, majú od toho špinavé topánky, oblečenie...kedy v tejto veci začnete už konečne niečo robiť??

04. apríl 2018

Odpoveď samosprávy

Mestská časť Bratislava-Petržalka s uvedeným problémom bojuje od jeho počiatku. Počnúc obmedzením počtu chovaných zvierat v bytových domoch prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, ktoré však muselo byť po napadnutí prokurátorom zrušené, pokračujúc pripomienkami mestskej časti odrážajúcimi realitu z ulíc Petržalky, k pripravovaným novelám zákona o niektorých podmienkach držania psov, ako je napríklad plošná povinnosť viesť psa na verejnom priestranstve vždy na vôdzke, či zvýšenie pokút za porušovanie zákona. Žiaľ novela v súčasnosti neefektívneho zákona nikdy, napriek opakovaným pokusom v NR SR nebola prijatá.
Pred časom dokonca mestská časť žiadala hlavné mesto SR Bratislavu, ktorá je zriaďovateľom mestskej polície, o umožnenie odslúženia časti služieb príslušníkov mestskej polície v civilnom odeve za účelom zisťovania práve priestupkov spojených s vodením psov, ktoré sa za súčasného legislatívneho stavu veľmi obtiažne dokazujú. Aj najchronickejší „nezbierač“ totiž, ak sa na neho díva policajt, po svojom psovi uprace hoc aj holou rukou, ale len čo zájde za roh, pokračuje vo svojich zvykoch ďalej. Zároveň ale nie je možné obrazne povedané postaviť policajta za každý krík, či roh. Žiaľ požiadavka na príslušníkov v civilnom odeve bola zamietnutá. Na základe podnetov od občanov, na žiadosť mestskej časti sa príslušníci mestskej polície hlavného mesta pravidelne zameriavajú na konkrétne problémové lokality a dodržiavanie predpisov spojených s vodením psov na verejnom priestranstve štandardne v uniformách.
Mestská časť Bratislava-Petržalka sa zároveň snaží vytvoriť dostatok možností pre chovateľov, aby bolo možné dodržanie platných predpisov a do dnešného dňa bolo v rámci Petržalky osadených cez 400 kusov nádob na drobný komunálny odpad, ktoré môžu chovatelia využívať, ďalej 224 košov na psie exkrementy so zásobníkmi na vrecká. Zásobu vreciek si tiež môžu chovatelia vyzdvihnúť na miestnom úrade. To je spolu viac ako 600 miest, kde sa chovateľ môže zbaviť odpadu po svojom psovi.
Napriek všetkému uvedenému je medzi nami stále dosť veľká skupina obyvateľov, chovateľov u ktorých absentuje charakter a svojim konaním takto stavajú proti sebe slušných obyvateľov (chovateľov aj nechovateľov). Toto je skupina na ktorú sa je potrebné naďalej zameriavať a neustále ju či už represiami alebo pozitívnou motiváciou vychovávať.
Zároveň netreba strácať nádej na zlepšenie, nakoľko vzhľadom na každoročne zväčšujúci sa objem odpadu pochádzajúceho z košov na psie exkrementy, pri relatívne stabilizovanej populácii psov v Petržalke naznačuje postupné zlepšovanie morálky chovateľov.


mestská časť BA-Petržalka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania