Vrak Felície na Švabinského pri trafostanici

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Vyriešený
meno
El Padre 13. apríla 2018

Opustená, nepojazdná Felicia na chodníku pri trafostanici na Švabinského dlhodobo zaberá verejný priestor. EČV: BA-712UY. TK a EK boli platné do februára 2017.

02. máj 2018

Odpoveď samosprávy

Mestská časť Bratislava-Petržalka sa o odstránenie uvedeného vozidla snaží. Po zistení totožnosti vlastníka mu bola zaslaná výzva na odstránenie vozidla z verejného priestranstva s uloženou 60 dňovou lehotou. Výzva mu bola doručená 06. 04. 2018. Ak si svoje vozidlo v udelenej lehote neodstráni alebo nespojazdní, nechá vozidlo odstrániť mestská časť.

mestská časť BA-Petržalka
19. máj 2018

Anonymný užívateľ

Ešte jeden tip, ako sa zbaviť vrakov: Odporúčam prispievateľom na tento portál zasielať podnety o vozidlách bez platnej TK a EK priamo aj na Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Bude to rýchlejšie a určite účinnejšie! :-)
https://www.minv.sk/?okresny-urad-bratislava
P.S. A aj mestské časti by mali automaticky zasielať informáciu o takýchto vozidlách na Okresný úrad Bratislava - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
10. august 2018

El Padre

zatiaľ tam stále je a lehota už uplynula!
20. september 2018

Odpoveď samosprávy

Vozidlo bolo po neuposlúchnutí výzvy na odstránenie vozidla v udelenej lehote odstránené mestskou časťou Bratislava - Petržalka.

Ing. Ladislav Milincký, oddelenie životného prostredia, mestská časť Bratislava - Petržalka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania