Vyschnutý stromček

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Uzavretý
meno
Anonymný užívateľ 27. júla 2013

Pre novým domom na Fedinovej ulici boli vysadené nové stromčeky. Jeden z nich to neprežil.

29. júl 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
na Fedinovej ulici bola v minulom roku realizovaná výsadba odrastených stromov. Výsadbu zabezpečovala firma BSS, s.r.o., Rebarborová 47, 821 07 Bratislava ako náhradnú výsadbu v súvislosti s výstavbou Polyfunkčného domu na Fedinovej ulici v Bratislave - Petržalke v preluke medzi obytnými domami. Jednou z lokalít, kde sa vysádzali stromy bola aj plocha pred novopostaveným objektom. V zmysle záznamu z obhliadky za účelom odovzdania realizovanej výsadby, konanej dňa 22.11.2012, je investor povinný zabezpečovať po dobu 3 rokov od výsadby údržbu týchto stromov a v prípade vyhynutia zrealizovať nahradenie vyschnutých drevín. Výsadby skontrolujeme a vyzveme investora na náhradu všetkých uhynutých stromov počas najbližšieho jesenného obdobia.

Milka Podmajerská
vedúca Kancelárie starostu
Miestny úrad Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17, Bratislava
t.č. 02/63823 065
fax 02/63 823 908
milka.podmajerska@petrzalka.sk
www.petrzalka.sk
07. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
na základe uvedeného považujeme tento podnet za uzavretý.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania