Chýbajúci kôš

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Ružinov

V riešení

Kôš zmizol pred pár mesiacmi a už sa nevrátil. Táto lokalita je často znečistená odpadkami o čom svedča mnohé podnety aj na tomto portáli. Prosím vráte nám kôš. Pokojne aj dva (na správne miesta), uživia sa.

28. jún 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie.
O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme a pekný deň


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
20. júl 2018

Dominik

Dobrý deň,
nenastala žiadna zmena. V akom stave je vybavovanie podnetu?
Ďakujem
23. január 2019

Dominik

Dobrý deň, stále nezmenené. Kôš nám tu citeľne chýba.
25. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

predmetný podnet bol opätovne zaslaný zodpovednému útvaru magistrátu, ktorý sa k nemu vyjadrí. S ich odpoveďou budete oboznámený.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
04. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

príslušný vecný útvar hlavného mesta preveril Váš podnet. Predmetná lokalita nie je zaradená do správy hlavného mesta. Hlavné mesto SR Bratislava, ako každá samospráva na Slovensku, môže vykonávať správu a údržbu len majetku, ktorý vlastní, alebo jej bol zverený do správy. Váš podnet posielame Miestnemu úradu príslušnej mestskej časti na posúdenie/vybavenie.

Ďakujeme za pochopenie a ostávame s pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania