Opustené Alfa Romeo (Lachova)

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Vyriešený
meno
Martin U 11. júna 2018

Opustené a niekoľko mesiacov nepohnuté vozidlo Alfa Romeo na parkovisku za bytovkami na Lachovej ulici. STK mu skončila v marci 2018 a nevyzerá že sa ešte pohne. Potrebné vozidlo odstrániť.

05. august 2018

Martin U

Za dva mesiace od nahlásenia žiadna zmena
09. august 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Vozidlo bolo povereným pracovníkom mestskej časti Bratislava – Petržalka zadokumentované a následne oslovený príslušný orgán za účelom zistenia totožnosti držiteľa vozidla. Po zistení totožnosti a trvalého bydliska držiteľa bola následne pripravená a odoslaná výzva na odstránenie vozidla s udelenou zákonnou lehotou do kedy tak má držiteľ urobiť. V prípade, že držiteľ po prevzatí výzvy svoje vozidlo Alfa Romeo počas uloženej lehoty neodstráni z verejného priestranstva, urobí tak mestská časť Bratislava – Petržalka

Mestská časť Bratislava-Petržalka
15. október 2018

Martin U

Vozidlo zatiaľ stále na mieste, bez aktualizácia či bola výzva na odstránenie zaslaná.
19. november 2018

Martin U

Vozidlo bolo zjavne odstránené. Podnet tým pádom vyriešený.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania