Poškodený prístrešok

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Vyriešený

Prístrešok na cyklistickej trase v DNV má poškodenú strechu a lavičky. Okolie je nepokosene. Prosím o nápravu.

27. jún 2018

Peter

A co tak skusit znova populisticku akciu zdruzenia Devinska Nijak ako to bolo pred par rokmi ked sa prezentovali ako ti spravni ochrancovia vsetkeho?
30. jún 2018

Odkaz pre starostu

Podnetu bola zmenená zodpovednosť z mestskej časti na Magistrát hlavného mesta. Status na neriešený sa zmenil po 14 dňoch od odoslania podnetu magistrátu. Na základe toho sme opätovne požiadali magistrát o reakciu.

Juraj Hurný
[email protected]
03. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie.
O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme a pekný deň


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
05. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

vo veci Vášho podnetu Vás informujeme, že prístrešok nerealizovalo Hlavné mesto SR Bratislava. Skúste sa obrátiť na mestskú časť, možno išlo o nejakú neziskovú organizáciu.

Ďakujeme za porozumenie a ostávame s pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
18. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Prístrešok nepatrí hlavnému mestu. Podľa našej vedomosti by sa o predmetnú cyklotrasu mal starať Bratislavský samosprávny kraj.
Prosíme o zmenu zodpovednosti.

Ďakujeme,
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy
18. júl 2018

Pat

To je ale horúci zemiak...
19. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Uvedený prístrešok, ani okolitý pozemok nie je majetkom BSK, a ani nikdy mu nepatril.
Podľa dostupných informácii, uvedený prístrešok bol vybudovaný pri vyznačení cyklotrasy okolo roku 2000 združením AŠK Inter Bratislava. Neskôr sa o uvedenú cyklotrasu a jej infraštruktúru starala mestská príspevková organizácia STaRZ Bratislava, ktorá má kompetenciu na údržbu cyklotrás na území mesta Bratislavy. BSK len obnovilo značenie tejto cyklotrasy, ktoré bolo v dezolátnom stave.
Pozemok, na ktorom sa nachádza uvedený prístrešok patri Družstvu podielnikov Devin, ten by sa mal starať o kosenie okolo prístrešku, ak to nemá zmluvne ošetrené inak.
Bratislavsky samosprávny kraj nemá kompetencie, aby sa staral o cyklotrasy, ich infraštruktúru na území mesta Bratislava.

Prajem pekný deň

Ladislav Findl
referent oddelenia cestnej dopravy a dráh

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, P. 0. BOX 106
820 05 Bratislava 25
Slovenská republika
19. júl 2018

Odkaz pre starostu

Podnet bol odoslaný STaRZ Bratislava na vyjadrenie.

Juraj Hurný
[email protected]
19. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Uvedený prístrešok, ani cyklotrasa nie je a nikdy nepatrila STARZ-u..
Aj podľa našich informácií uvedený prístrešok bol vybudovaný s vyznačením cyklotrasy okolo roku 2000 združením AŠK Inter Bratislava .Komu a či to niekomu odovzdali do správy nám nie je známe.


Katarina Szabová STARZ
14. október 2018

Obyvatelka DNV

pristresok uz opraveny
14. október 2018

Barbora Glancova

Tuto je o tom aj článok s fotkami. Myslím, že váš portál rekonštrukciu nakopol

http://tyzdenvdevinskej.sk/dobrovolnici-zachranuju-problemy-devinskej/

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania