Rozbitá cesta celá Príjazdná ul.

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený
meno
Martin Bak 11. júna 2018

Radosť ísť autom, a ešte väčšia bicyklom po "cyklokoridore" po kraji cesty. Celý úsek od ŽST Vajnory po križovatku pri Ravene je v dezolátnom stave.

12. jún 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
Postupujeme ho na riešenie príslušnému odbornému referátu úradu a o výsledku Vás budeme informovať.
Vzhľadom na to, že riešime veľké množstvo podnetov (nielen prostredníctvom tohto odkazu), prosíme o pochopenie a trpezlivosť. Ďakujeme.

S pozdravomMária Horváthová
sekretariát starostu
Mestská časť Bratislava – Vajnory
18. august 2018

Michal G

Táto cesta nemá vôbec nijakým spôsobom riešenú krajnicu. Pokial nebude cesta riadne osetrena od základu a nebude osadená zosilnená krajnica, je to zbytocne mrhanie peniazmi. Kamióny, ktoré pravidelne cestu využívajú, cestu rozbijú doslova do pár týždňov.
08. október 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, Martin Bak
Na základe vášho podnetu sme podnikli kroky na jeho riešenie. Vo vlastnej réžii a s vlastnými prostriedkami sme zabezpečili opravu výtlkov hlavne v časti od železničnej stanice smerom k nadjazdu (pozri foto), treba však podotknúť že touto technológiou nedokážeme opraviť výtlky ktoré sú hlbšie a zasahujú až do podkladu cesty. V niektorých prípadoch sa to týka aj rozpadnutej krajnice. Nakoľko Príjazdná ulica je v správe magistrátu hl. mesta požiadali sme správcu o súčinnosť pri oprave povrchu. V reakcii na podnet nám Ing. Ľ. Valentovič z Oddelenia správy komunikácii oznámil že oprava rozpadnutého úseku cesty bola nahlásená dodávateľovi, ktorý ju zabezpečí.
Príjazdná ulica má dvoch správcov. MÚ Vajnory spravuje cca 300 m a zbytok je v správe hl. mesta. Mestská časť sa snaží dostať celú dĺžku komunikácie dostať do vlastnej správy zatiaľ bezvýsledne.


Bc. Ivan Görcs
vedúci hospodárskej správy

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania