Rozkradnuté mriežky na Viedenskej ceste

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Vyriešený
meno
Peter Oravec 16. augusta 2013

Na chodníku po moste ponad diaľnicu na Viedenskej ceste sú rozkradnuté mriežky a vlastne celý chodník je v dosť zlom stave (diery, "hrby", nerovnosti...).

19. august 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
mestská časť Bratislava-Petržalka zabezpečuje správu a údržbu komunikácií III. a IV. triedy, ktoré sú jej zverené do správy hlavným mestom SR Bratislavou. Ide prevažne o vnútrosídliskové komunikácie a chodníky.
Uvádzaná komunikácia s prislúchajúcim chodníkom sú komunikáciami II. triedy, ktoré sú v správe hlavného mesta SR Bratislavy. S podnetom je preto potrené obrátiť sa na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie cestného hospodárstva, ktoré zabezpečuje správu a údržbu komunikácií I. a II. triedy.

Milka Podmajerská
vedúca Kancelárie starostu
Miestny úrad Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17, Bratislava
t.č. 02/63823 065
fax 02/63 823 908
10. október 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Mriežky na moste smerom na Berg budú osadené a uchytené proti odcudzeniu do konca mesiaca október 2013.

Mgr. Marek Papajčík
referát vzťahov s verejnosťou
Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy
10. október 2013

Peter Oravec

Pozrieme, uvidíme.
02. apríl 2014

Peter Oravec

Je to opravené. Ďakujem.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania