Odstavené auto na Bradáčovej 1

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

V riešení
meno
Branislav Gajdoš 19. júna 2018

Odstavené auto na ulici Bradáčova 1, dlhodobo blokujúce parkovacie miesto.
TK a EK dlho neplatné.

11. júl 2018

Odkaz pre starostu

Po 14-dňovej lehote bol podnet opätovne preposlaný samospráve.

Juraj Hurný
hurny.odkaz@gmail.com
09. august 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Vozidlo bolo povereným pracovníkom mestskej časti Bratislava – Petržalka zadokumentované a následne oslovený príslušný orgán za účelom zistenia totožnosti držiteľa vozidla. Po zistení totožnosti a trvalého bydliska držiteľa bola následne pripravená a odoslaná výzva na odstránenie vozidla s udelenou zákonnou lehotou do kedy tak má držiteľ urobiť. V prípade, že držiteľ po prevzatí výzvy svoje vozidlo Mazda počas uloženej lehoty neodstráni z verejného priestranstva, urobí tak mestská časť Bratislava – Petržalka.

Mestská časť Bratislava-Petržalka
15. február 2019

Martin U

Vozidlo zatiaľ stále na mieste. Nebola na ňom ani výzva na odstránenie.
17. február 2019

Michal Haman

Podnet bol preposlaný samospráve s prosbou o aktualizáciu riešenia podnetu.

Michal Haman
Administrátor pre Petržalku

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania