Parkovanie Jasovská - vjazd do parkoviska


V riešení
meno
L Z 28. júna 2018

Prosím kompetentných o vysvetlenie tohoto dopravného značenia vo vjazdne na parkovisko. Logicky mi z toho vychádza, že je snaha o to, aby vozidlá neparkovali vo vjazde a tým ho nezužovali, efekt je však úplne opačný, autá nestoja vo vjazde hneď pri chodníku, ale vo vjazde až vedľa tejto úžasnej značky... Vjazd ešte užší ako by bol, keby stáli pri chodníku. Je teda zmysel tohoto značenia iný? Je takéto parkovanie v poriadku? Nebolo by vhodnejšie iné riešenie/značenie? Ďakujem

12. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

vo veci Vášho podnetu Vás informujeme, že vnútrobloky a parkoviská nie sú v kompetencii hlavného mesta, ale samotnej mestskej časti. V predmetnej veci je potrebné kontaktovať mestskú časť. Podnet im preposielame na vyjadrenie/vybavenie.

Ďakujeme za porozumenie a ostávame s pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
17. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Zmyslom vodorovného dopravného značenia je zabránenie parkovaniu na mieste, ktoré na to nie je určené a zároveň zachovanie dostatočného rozhľadu pri výjazde z parkoviska.
Podľa fotografie sa dá konštatovať, že modrý peugeot porušuje ustanovenia zákona č. 8/2009 o cestnej premávky (§25 ods. 1 písm. u)

Dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona o cestnej premávke je výhradne v kompetencii poriadkových zložiek (PZ SR, mestská polícia), ktoré treba v tejto veci okamžite kontaktovať.


Mestská časť Bratislava - Petržalka
26. júl 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
03. august 2021

Odpoveď samosprávy

Príslušníci MsP BA V popri plnení ďalších služobných úloh zamerajú svoju činnosť aj na riešenie parkovania vozidiel na Jasovskej ulici v Bratislave.
V prípade, že občania majú podozrenie z páchania protiprávneho činu, môžu kontaktovať MsP na skrátenom telefónnom čísle 159. Na miesto oznamu bude vyslaná hliadka MsP, ktorá preverí oznámenie zo spáchania priestupku a v prípade jeho potvrdenia ho neodkladne vyrieši v zmysle platných právnych predpisov. Ak sa príslušníci MsP dozvedia o priestupku prostredníctvom webovej stránky, spravidla už uplynie veľký časový úsek a vodiči z miesta odídu, takže priestupok už nemôžu riešiť.
Ďakujeme za podnet.

Ing. Marta Urbanová

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.