Nelegálna skládka odpadu

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Vyriešený
meno
Ignác gwsssc 23. augusta 2013

Tvorí sa tam nelegálna skládka odpadu.

23. august 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
nejde o skládku odpadu ale o neporiadok v okolí kontajnerového stojiska, za ktoré je zodpovedný správca daného bytového domu, nie mestská časť. Za neporiadok v okolí kontajnerového stanovišťa pre bytový dom Ševčenkova 31-33 sme voči správcovi bytového domu začali správne konanie vo veci uloženia pokuty za porušenie Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o dodržiavaní čistoty a poriadku. Správca bytového domu v lehote stanovenej správnym orgánom nedostatok odstránil a dňa 22. 08.2013 zabezpečil odvoz odpadu z okolia kontajnerového stanovišťa pre bytový dom Ševčenkova 31-33.
Podnet týkajúci sa umiestnenia odpadu v okolí kontajnerového stanovišťa pre bytový dom Ševčenkova 25 pracovníci oddelenia životného prostredia v teréne prešetria a následne bude mestská časť konať v súlade s vyššie citovaným VZN.

Milka Podmajerská
vedúca Kancelárie starostu
Miestny úrad Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17, Bratislava
t.č. 02/63823 065
fax 02/63 823 908
milka.podmajerska@petrzalka.sk
www.petrzalka.sk
23. august 2013

Tibor R.

Treba z parkoviska odpratat aj ten vrak Mazdy na druhej strane kontajneroveho stojiska. Stoji tam viac ako rok!
07. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
na základe uvedeného bol podnet vyriešený správcom bytového domu.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania