Nefunkčné a zničené telefónne búdky

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Nové Mesto

Neriešený
meno
Peter Oravec 30. augusta 2013

Súčasný (aktuálny) stav: zničené nefunkčné telefónne búdky.
Normálny (požadovaný) stav: odstránenie búdok a vyčistenie miesta po nich.
Už to tu bolo, ale skončilo ako neriešené.
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/5247/nefunkcne-a-znicene-telefonne-budky

02. september 2013

Anonym

co je tam za nalepeny papier??
17. október 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

V súčasnosti pripravujeme na rokovanie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy návrh na nájom pozemkov, na ktorých sú umiestnené telefónne kabíny v jednotlivých katastrálnych územiach Bratislavy na základe žiadosti spoločnosti FOX ONE, s.r.o., ktorá je nájomcom multifunkčných kabín na základe Zmluvy o nájme multifunkčných kabín, ktorú uzavrela so spoločnosťou ZION MEDIA Corporation ako vlastník týchto kabín. Pôvodný vlastník - Slovak telekom po ukončení prevádzky verejnej telefónnej služby predal tieto bývalé "telefónne búdky" rôznym iným subjektom, zväčša reklamným spoločnostiam. V niektorých mali byť umiestnené wifi hotspoty - na šírenie signálu bezdrôtového internetu. Na niektoré boli vydané žiadosti o odstránenie.


Mgr. Marek Papajčík
referát vzťahov s verejnosťou
Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy
09. december 2013

Peter Oravec

Aktuálny stav: takmer bezo zmeny.
31. január 2016

Martin

Búdky naďalej stoja na svojom mieste, ale aj keď podľa piktogramu sú telefónne, menované zariadenie v nich nenájdeme. Zrejme slúžia len ako bilboardy, keďže sú po ich bokoch aktuálne reklamy, t.č. pred voľbami plagáty istej politickej strany ...
03. marec 2016

Peter Oravec

Na OPS mám niekoľko podnetov na nevyužívané telefónne búdky. Napríklad:
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/8812/nefunkcne-telefonne-budky-racianske-myto
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/8689/rozbita-a-nefunkcna-telef-budka-na-karadzicovej
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/8315/nefunkcne-telefonne-budky-na-mickiewiczovej-ulici
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/8226/nefunkcne-telefonne-budky-na-safarikovom-namesti
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/8225/nefunkcna-telefonna-budka-na-sturovej-ulici
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/8224/nefunkcna-telefonna-budka-na-jesenskeho-ulici
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/8220/nefunkcna-telefonna-budka-pod-mostom-snp
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/8210/nefunkcna-telefonna-budka-na-namesti-1-maja
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/8208/nefunkcna-telefonna-budka-na-namesti-slobody
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/8051/neudrziavane-posprejovane-telefonne-budky-na-vajanskeho-nabrezi
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/5522/nefunkcne-a-znicene-telefonne-budky
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/5048/nefunkcne-a-rozbite-telefonne-budky
Všetky tieto búdky predal ich pôvodný vlastník Slovak Telekom, rôznym reklamným firmám. Slovak Telecom sa však najprv zbavil povinnosti prevádzkovať verejné telefónne automaty prakticky v celej Bratislave (SR?), čo bolo prvé svinstvo (áno, trvám na tom, štátom riadené svinstvo), pretože prevádzka verejných telefónnych automatov bola jednou z podmienok privatizácie telekomunikácií. Stalo sa tak so súhlasom štátu, ktorý sa aj v tomto prípade správal ako gauner. Vo Viedni a v každom civilizovanom svete dodnes fungujú verejné telefónne automaty, a to napriek dostatočnému rozšíreniu mobilných telefónov. Nie však u nás, my (štát!) v Bratislave (a v SR) sme tejto (jedinej nekomerčnej) povinnosti telekomunikačnú firmu zbavili a dovolili sme jej, aby predala telefónne búdky súkromným reklamným firmám.
Takže, so samotnými búdkami, žiaľ, mesto nemá nič. To je však iba polovica pravdy. Druhá časť pravdy je, že búdky stoja väčšinou na pozemkoch vo vlastníctve mesta, teda magistrátu, a ten na tomto biznise veselo ďalej, prepáčte za to slovo, "participuje". Namiesto toho, aby sa magistrát (a mestské časti!) starali, aby Bratislava vyzerala aspoň trochu ako normálne civilizované mesto (choďte sa, preboha, pozrieť, aspoň do tej Viedne, tých 15 eur na cestu Vám pošlem, ak chcete, aby ste videli, ako má normálne fungujúce mesto vyzerať), a teda aby magistrát a mestské časti zhodnotili, že takéto (dnes už) reklamné zariadenia do mesta skutočne nepatria (akoby sme reklamného smogu nemali beztak dosť), tak alibisticky, arogantne, s nadutou tvárou budú tvrdiť, že súkromné vlastníctvo je nedotknuteľné! Koho súkromné vlastníctvo? Magistrátu? Pretože ten väčšinou vlastní pozemky pod bývalými telefónnymi búdkami! To naozaj myslia vážne? Takže toto je to druhé kardinálne svinstvo, ktoré sa s bývalými telefónnymi búdkami deje už niekoľko rokov do súčasnosti v Bratislave v réžii magistrátu a v lepšom prípade alibistických a v horšom prípade arogantných mestských častí a ich úradníkov.
15. apríl 2017

Peter Oravec

Dôkaz štandardnej telefónnej búdky vo Viedni: funkčná, používaná, bez reklamy. My sme nejakí iní ľudia než Viedenčania? Máme dve hlavy a štyri ruky, že štát a mesto zrušili búdky a predali ich na reklamu? Štát a mesto ako gauner?
15. november 2018

Peter Oravec

Bez zmeny, bez riešenia.
Prosím o preposlanie magistrátu.
21. november 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie. O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
29. marec 2019

Peter Oravec

Magistrát šesť rokov ignoruje aj tento podnet.
Prosím o preposlanie magistrátu.
01. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali sekciu správy nehnuteľností, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravomOddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
02. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
telefónne búdky na Tomášikovej ulici pri ŽST Nové Mesto sa nachádzajú na pozemku reg. „E“ parc. č. 15115/3 k.ú. Nové Mesto, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený od 30.09.1991 protokolom č. 63/91 do správy mestskej časti Nové Mesto. Pre odstránenie tel. búdok je potrebné obrátiť sa na MČ Nové Mesto.

Podnety 5522 a 5247 sú totožné.

Oddelenie nájmov majetku
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
02. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: MČ Nové mesto
23. február 2020

Lukáš Bartošovič

dobry den, zodpovedny subjekt MC Nove Mesto, vyjadrite sa, prosim, k podnetu a hlavne odstrante tie nevzhladne pozostatky telefonnych budok (pripadne aspon reklamne putace)
23. máj 2020

Peter Oravec

Neriešený podnet. Prosím o preposlanie.
Prosím, nedalo by sa možno trochu ráznejšie spýtať samosprávy, prečo sedem rokov absolútne ignoruje tento podnet? Ďakujem veľmi pekne.
08. júl 2020

Peter Oravec

Dobrý deň.
Sedem rokov neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania