Hluk z technických zariadení na Úderníckej v nočných hodinách

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

V riešení
meno
Veronika 23. augusta 2018

Prosím o prešetrenie hluku, ktorý je na Úderníckej ulici z technických zariadení umiestnených na streche budovy, ktorá patri firme Prico a tech.zariadení na objekte Vienna Gate. Nakoľko sa budovy nachádzajú oproti bytovým domom v neskorých nočných hodinách v lete je tento pravidelný súvislý hluk obťažujúci.

13. september 2018

Odpoveď samosprávy

Dpbrý deň, ďakujeme za podnet, dňa 11.9. 2018 Stavebný úrad vykonal štátny stavebný dohľad za prizvania správcov budov Vienna Gate a stavby spoločnosti PRICO, s.r.o. a za účasti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava. Vzduchotechnické zariadenia na stavbe Vienna Gate boli osadené už pri kolaudácii stavby a taktiež boli používané pri kolaudácii vedľajších nových stavieb. Vzduchotechnika na stavbe Vienna gate sa používa aj v nočných hodinách. Stavebný úrad po prehodnotení situácie so zástupcom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva usúdili, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva vykoná zmeranie hlučnosť z týchto zariadení v nočných hodinách na „ najhorších miestach“ aj za prítomnosti správcu stavby Vienna Gate.
Na streche objektu PRICO, s.r.o. je umiestnené zariadenie CILLER –KLIMA UNICO TYP A a STD, ktoré je v prevádzke denne od 7,00 do 21, 00 čo je zabezpečené časovým spínačom. V nočných hodinách je zariadenie vypnuté. Letná prevádzka zariadenia končí v mesiaci september. Z vyjadrenia zamestnanca Regionálneho úradu verejného zdravotníctva toto meranie v nočných hodinách nie je potrebné.Mestská časť Bratislava-Petržalka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania