Nelegálna stavba

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vrakuňa

Vyriešený
meno
Vladimir Kocian 05. septembra 2018

Na Hnileckej ulici sa realizuje stavba bez stavebneho povolenia (nie je zverejnene medzi stavebnymi povoleniami na stranke vrakuna.sk), stavenisko nie je riadne oznacene informacnou tabulou o stavitelovi (ani po cely cas stavby nebolo.

05. september 2018

Tomasko

Aka stavba? To nie su unimobunky? Zvyknu sluzit ako zazemie v sportovych objektoch
06. september 2018

Odpoveď samosprávy


Mestská časť Bratislava - Vrakuňa ako príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy, po ohlásení drobnej stavby a po preskúmaní obsahu ohlásenia a predložených dokladov vydala nasledovné oznámenia :
1. Oznámenie č. StÚ/1466/5007/2018/SÚ/JF zo dňa 13.04.2018, k ohláseniu stavebnej úpravy podľa § 55 ods.2 písm. c) a § 57 stavebného zákona a príslušných ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona - stavebný úrad nemá námietky proti uskutočneniu drobnej stavby :
Revitalizácia športového areálu Bebravská ulica : Hokejbalové ihrisko, Multifunkčné ihrisko, Detské ihrisko :
stavebník : JUDr. Martin Kúšik PhD., Šermírska 1B, 160 00 Praha
miesto stavby : Bratislava, Bebravská ulica, športový areál (nekryté športové ihrisko) na časti pozemku registra C KN č. 3685, kat. územie Vrakuňa, evidovaného na liste vlastníctva č. 1095, ktorá zodpovedá v stave PK častiam pozemkov parcelné č. 318/1, 319/2, 320/1, 321/3, 322/1, 322/5, 324/1, 279, 280, 281/2, 282, 283/1, 283/2 a 340/3, spolu o výmere 2 624 m 2, kat. územie Vrakuňa
2. Oznámenie č. DS/1465/5006/2018/SÚ/JF zo dňa 13.04.2018 k ohláseniu drobnej stavby podľa § 55 ods.2 písm. b) a § 57 stavebného zákona a príslušných ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona - stavebný úrad nemá námietky proti uskutočneniu drobnej stavby:
oplotenie športového areálu Bebravská ulica a kontajnery s WC napojené na inžinierske siete (kontajnery s WC pre technické zázemie ihriska budú umiestnené na existujúcej spevnenej ploche)
hlavná stavba : Bratislava, Bebravská ulica, športový areál (nekryté športové ihrisko) na časti pozemku registra C KN č. 3685, kat. územie Vrakuňa, evidovaného na liste vlastníctva č. 1095, ktorá zodpovedá v stave PK častiam pozemkov parcelné č. 318/1, 319/2, 320/1, 321/3, 322/1, 322/5, 324/1, 279, 280, 281/2, 282, 283/1, 283/2 a 340/3, spolu o výmere 2 624 m 2, kat. územie Vrakuňa
stavebník : JUDr. Martin Kúšik PhD., Šermírska 1B, 160 00 Praha
miesto stavby : Bratislava, Bebravská ulica, pozemok registra C KN parcelné č. 3685, kat. územie Vrakuňa
Oznámenia vydávané podľa stavebného zákona nie sú rozhodnutiami, ale opatreniami vydávanými stavebným úradom pri jeho činnosti a stavebnému úradu nevyplýva zákonná povinnosť zverejňovať všetky opatrenia a rozhodnutia vydávané v rámci svojej činnosti. Stavebný zákon a Správny poriadok taxatívne vymedzujú prípady, v ktorých sa stavebné povolenia zverejňujú na internetovej stránke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. A zverejňovanie oznámení sa medzi nimi nenachádza.
Ako z uvedených skutočností vyplýva, stavba na Hnileckej ulici je legálna.
Vyššie popísané ohlásenia boli opakovane umiestňované na označenie stavby, nakoľko opakovane dochádza k ich odcudzeniu.


Mgr.Henrieta Dvorská
06. september 2018

Tomasko

Cest pani Dvorska. Pre toto si o vas (statnych uradnikoch) ludia myslia to co si myslia. Skuste trochu jednoduchsie vysvetlenie. Nie robit zo seba JEHO. Stacilo napisat , ze stavba bola povolena, ohlasena alebo cokolvek. A ze info tabule boli osadene , ale niekto ich odcudzil a vy sa posnazite zabespecit aby sa tam znovu objavili. A ked sa tam znovu objavia , tak sem pripnete jedno foto so statusom vyriesene a mate bodik do nebicka.
cest! tomasko.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania