Chaos a bordel v BID

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
meno
Michal Oravec 12. septembra 2013

Využiť BID (IDS BK) s platnou "električenkou" napríklad na "Bratislavskej mestskej karte" pri cestovaní napríklad do Pezinka vlakom alebo do Modry či Šamorína autobusom je často neprekonateľný problém. Informácie z rôznych zdrojov sú nejednotné a chaotické. Správne si zakúpiť lístok je komplikované (musí sa použiť jediná správna formulácia a aj tak vždy hrozí nezmyselná hádka) a postup je nelogický a vonkoncom nie Integrovaný. Vodiči autobusov nie sú poučení a odmietajú vydávať lístky s BID. Sprievodcovia nie sú poučený a odmietajú uznať "električenku" ako platný cestovný lístok vo vlaku v rámci Bratislavy. Je nutné okamžite zverejniť jasné a všade rovnaké informácie ako presne si zakúpiť lístok na weboch všetkých zúčastnených dopravcoch, BID, kraja a mesta. Vyberám z emailovej komunikácie s dopravcami:

Slovak Lines, Ved. internej kontroly a pokladní:

Ako funguje BMK v autobusoch Slovak Lines, a.s.: V prípade, ak máte zakúpený predplatný cestovný lístok na zóny 100+101 na BMK, tak pri nastupovaní do autobusu vodičovi zahlásite len výstupnú zastávku, typ tarify (obyčajný, študentský, ŤZP a pod.) a platbu kartou. Nič iné a v žiadnom prípade nemôžete od vodiča žiadať platbu len od hranice mesta. Vodič sa nemôže prestaviť na inú zastávku, ako na ktorej aktuálne je. Tu vznikajú problémy, čiže viac menej pri komunikácii s vodičom. Po vyžiadaní CL a priložení Vašej BMK karty na nástupnej zastávke si vodič navolí výstupnú zastávku, ktorú mu oznámite, typ tarify a zvolí tlačidlo „karta“ pre výdaj cestovného lístka z karty. Palubný počítač si sám vyhodnotí to, že máte zakúpené zóny a vodičovi zahlási ponuku doplatku cestovného lístka v hotovosti, čiže mu na obrazovku vypíše „Neplatná peňaženka, vydať lístok v hotovosti za xxx EUR?, vodič len potvrdí klávesov vydanie CL a zaplatíte sumu za úsek poslednej zastávky v Bratislave na spoji (väčšinou je to Bratislava, Vajnorský potok, ale pri zrýchlených spojoch to môže byť Bratislava, Rača Trávna) a požadovaná výstupná zastávka ( napr. Modra) v hotovosti.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Kontaktné centrum:

na tratiach ŽSR môžete predplatný cestovný lístok IDS BK na trase Bratislava – Pezinok a opačne využívať nasledovne. Ak máte zakúpený predplatný cestovný lístok IDS BK na mestské zóny 100 + 101, môžete ich využiť vo vlakoch ZSSK po zastávku Bratislava-Rača, ktorá je v rámci zóny 100 + 101 na danej trase považovaná za hraničný bod využívanej tarify, pričom je dôležité, aby vlak, ktorý chcete využiť, v tomto tarifnom bode zastavoval. Od zastávky Bratislava-Rača do Pezinka je potrebné zakúpiť si vlakový cestovný lístok. Vo vlakoch typu REX na danej trase môžete PCL IDS BK s mestskými zónami využiť len po tarifný bod Bratislava-Vinohrady, ktorý je poslednou zastávkou vlaku REX v rámci územia IDS BK zóny 100 + 101. Od tohto tarifného bodu je potrebné mať zakúpený vlakový cestovný lístok.

01. október 2013

Michal Oravec

to: admin@odkazprestarostu.sk

Vážený tím Odkazprestarostu.sk,

chcel by som upozorniť na klamlivé a nejednotné označovanie podnetov na Odkazprestarostu.sk. Administrátori stránky, ktorým patrí naša vďaka za ich ťažkú dobrovolnícku prácu, bohužiaľ postupujú pri označovaní podnetov celkom náhodne a nekonzistentne a hlavne nerešpektujú vlastné pravidlá, citujem z https://www.odkazprestarostu.sk/ako-to-funguje :

V čase, kedy plynie samospráve alebo zodpovednému subjektu lehota na zaslanie odpovede, je podnet u priradený status Zaslané samospráve. Status "Zaslané samospráve" tiež figuruje aj pri podnetoch, na ktoré zodpovedný subjekt odpovedal a v odpovedi identifikoval postup vedúci k odstráneniu problému a termín, do ktorého by sa postup mal zrealizovať.
Zdôrazňujeme, že označenie podnetu statusom Neriešený neznamená, že podnet je takto označený definitívne a natrvalo – v prípade prebratia aktualizácie podnetu, ktorá indikuje vyriešenie podnetu, bude podnetu priradený status Vyriešený.
V prípadoch, kedy z odpovede zodpovedného subjektu nie je zrejmé, akým spôsobom bude podnet vyriešený a kompetencia za riešenie podnetu je súčasne presne identifikovaná, priraďujeme podnetom status Rozhodnite.

Chcel by som Vás týmto upozorniť, že označovaním neriešených podnetov za vyriešené pomáhate plateným politikom a úradníkom zakrývať ich nečinnosť a neschopnosť a kolaboráciu so subjektami konajúcimi na úkor a proti záujmom občanov - obyvateľov slovenských miest. Som presvedčený o tom, že Váš ciel je presný opak. Bohužiaľ označením jasne neriešeného podnetu za vyriešený dehonestujete svoje snaženie (výroba a prevádzka stránky) a vyvolávate v uživateloch - občanoch dojem, že pridávať podnet je nezmyselné. Verím, že toto tiež nie je Váš ciel.

Zároveň Vás prosím o jasnú inštruktáž na Vašej stránke alebo ešte lepšie presný formulár ako zadať - popísať podnet aby sa zodpovedné osoby (úradníci, politici...) nemohli vykrúcať a vyhovárať a aby bol podnet v prípade nečinnosti zodpovedných riadne označený ako neriešený.

Krátky príklad. Ako jednoduchý ale poriadkumilovný obyvateľ Bratislavy odfotím situáciu pri Tescu na Kamennom námestí. Na fotke je betónový kvetináč plný smetí, špakov a v lepšom prípade buriny. Zároveň je zlomený alebo inak poškodený. Smeti sú všade naokolo, rovnako ako moč. Pretože som jednoduchý a žiadne inštrukcie som nenašiel napíšem do komentára "Bordel!". Očakávam:

za A, riešenie, a to 1. kvetináč sa opraví/vymení, odpadky a špina zmiznú, v kvetináči sa objaví nová hlina a nejaká forma odolných rastlín, ktoré budú v lete pravidelne zalievané vodou. 2. kvetináč zmizne a nahradí ho pevný stĺpik/iná zábrana pevne spojená zo zemou, ktorá autám zabráni parkovať na chodníku.

za B, neriešenie. Podnet bude jasne, verejne označený ako neriešený. Bude teda jasné, že zodpovedný ignorujú problém. Ak sa kedykoľvek v budúcnosti uráčia vykonať nápravu, bude samozrejme stav podnetu adekvátne zmenený podľa vašich pravidiel.

Ešte kratší príklad. Podnet: V mieste na chodníku určenom pre strom chýba strom. Z akéhokoľvek dôvodu. Samospráva odpíše: Na nové stromy nemáme peniaze. / Peniaze budú o rok. / Rozhodli sme sa, že stromy sa rušia a na ich mieste sa bude parkovať. / Čo je to strom? / Čokoľvek. Podnet = Neriešený. Bodka.

Prosím, dodržujte vlastné pravidlá.

Prosím, nedemotivujte užívateľov stránky odkazprestarostu.sk. Dajte nám pocit, že to má zmysel. Dosť nás demotivuje slovenská samospráva.

Prosím, pokračujte vo svojej užitočnej práci, zo srdca Vám za ňu ďakujem.

S pozdravom
Michal Oravec
23. január 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

na Váš podnet odpovedáme stanovisko odborného útvaru dopravného inžinierstva:

Z pohľadu samotného fungovania Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) je hlavné mesto SR Bratislava objednávateľom dopravných výkonov mestskej hromadnej dopravy na území mesta, 100% akcionárom dopravcu Dopravný podnik Bratislava, a.s. a 35% akcionárom Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s., (BID) ktorá je koordinátorom celého projektu IDS BK. Spoločnosť BID o. i. zabezpečuje aj informačné a propagačné činnosti súvisiace s IDS BK.

Spoločnosť BID, a.s. v súvislosti s problematickým vybavovaním cestujúcich eviduje k dnešnému dňu jeden podnet týkajúci sa nenačítania karty BMK vo vozidle dopravcu Slovak Lines. Tento problém bol ďalej riešený priamo s dopravcom. Hl. mesto, ani BID, a.s. neboli informovaní o problematickom odbavovaní cestujúcich a neakceptovaní PCL IDS BK pre zóny 100+101 v rámci Bratislavy. Na základe všeobecných informácií, nevieme určiť, kde konkrétne bol problém pri odbavovaní vo Vašom prípade, preto Vám odporúčame kontaktovať priamo dopravcov, aby bolo možné preveriť dôvod s problematickým vybavovaním.

Podotýkame, že integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja je zavádzaný postupne, po etapách. Prvá etapa bola zavedená od 1. júna 2013 na predplatné cestovné lístky a to na území Bratislavy a v okrese Malacky. V druhej etape bude územie rozšírené o územie okresov Pezinok a Senec. Všetky potrebné informácie ohľadom cestovania v IDS BK, či na území mesta alebo v regióne, nájdete na stránke www.bid.sk, v časti cestovné lístky, kde je popísané ako postupovať v prípade, ak kupujete cestovný lístok mimo IDS BK. Tieto informácie sa zhodujú s vyjadreniami dopravcov Slovak Lines a Železničná spoločnosť Slovensko, ktoré uvádzate. Rozdielny postup v prípade cestovania prímestskou autobusovou dopravou a železničnou dopravou je spôsobený rozličným spôsobom odbavovania.

Mgr. Marek Papajčík
Oddelenie marketingu a vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania