Zabudnutá ulica

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený
meno
Martin 13. septembra 2018

Chcem pripomenúť, že vo Vajnoroch máme aj Šutrákovú ulicu, ktorú všetci dlhodobo prehliadajú. Na ceste sú výtlky staré roky (samostatný podnet už bol nahlásený). Stromy sú prerastené a neorezané tak, že zametací mechanizmus nedokáže zájsť k obrubníku a vyčistiť cestu. V prasklinách chodníkov rastie burina, na chodníkoch a krajoch cesty je niekoľkoročný rozložený spad lístia zo stromov ktorý sa za vlhka šmýka, v strede ulice je vyschnutý stom, roh ulice špatí hnusná posprejovaná plechová krabica na oblečenie, ktorá tam proste nepatrí. Prosím zabezpečte úpravu tejto ulice. Je vo Vajnoroch, obyvateľov nezaujíma, že ju spravuje mesto. Zasypte mesto žiadosťami o nápravu. Aspoň základný poriadok zabezpečme v rámci obce čo najskôr. Ďakujem

13. september 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
Postupujeme ho na riešenie príslušnému odbornému referátu úradu a o výsledku Vás budeme informovať.
Vzhľadom na to, že riešime veľké množstvo podnetov (nielen prostredníctvom tohto odkazu), prosíme o pochopenie a trpezlivosť. Ďakujeme.

S pozdravom


Mária Horváthová
sekretariát starostu
25. august 2020

Martin Uváček

Ulica už nevyzerá taká zanedbaná ako v popise podnetu. Suchý strom bol vypílený, kontajner na šatstvo bol vyčistený, obrubníky sú v celku bez buriny, aj stromy mi prídu viac orezané. Ja by som navrhol uzavrieť. Nie je to však môj podnet, možno bude mať jeho autor iný názor.
25. august 2020

Martin

Pán Uváček, nemôžem s Vami súhlasiť. Stromy sa dotýkajú korunami ponad cestu tak, že je tam tma, k plechovej krabici pribudla ďalšia ešte nevkusnejšia. Vyschnutý strom voľakedy orezali, no jeho vyvalený vyše metrový odhnitý parez už viac ako rok leží na zemi. Na zemi teraz nie je suché lístie, no to preto, lebo od minulej jesene sa už rozložilo a jeho zvyšky sú vidieť práve na tej fotke s tým pňom. Takže aj Vaše tri fotky ukazujú, že po takmer dvoch rokoch od pôvodného podnetu za nezmenilo vôbec NIČ. Podnet je stále naprosto aktuálny.
27. august 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň, Martin,
podnet opätovne preposielam samospráve.

S pozdravom
Jana Žabka
Odkaz pre starostu
27. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme Vám za Váš podnet, ktorý sme zároveň postúpili na príslušný odborný referát
MÚ Bratislava - Vajnory. Po jeho prešetrení Vás budeme čo najskôr informovať.
Vopred ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie.

S pozdravom a úctou

MÚ Bratislava – Vajnory
Úsek komunikácie s občanmi
Servis pre občanov / tel.: 0850 24 25 24
09. september 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Mestská časť Bratislava-Vajnory nie je vlastníkom, ani správcom komunikácie na ul. Šutráková.
Mestská časť dlhodobo komunikuje s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy o zaradení tejto pozemnej komunikácie na ul. Šutráková do siete miestnych komunikácií a tým aj určenie správcu pre predmetnú komunikáciu.

Pracovník mestskej časti vykonal dňa 03.09.2020 obhliadku zelene na ul. Šutrákovej.
Napriek uvedenému mestská časť zabezpečí bezpečnostné orezanie drevín druhu lipy malolistej /Tilia cordata/ a orecha kráľovského /Juglans regia/, rastúcich v otvoroch na chodníku pri komunikácii z dôvodu bezpečnosti chodcov a cestnej premávky, t.j. odstránení suchých konárov.
Pozn.: Metrový obschnutý parez sa na komunikácii v čase obhliadky nenachádzal.

Nádoby určené na zber textilu umiestnené na začiatku komunikácie nie sú poškodené, ani sa v ich okolí nenachádza žiaden odpad, sú určené na zber opotrebovaného šatstva pre obyvateľov Vajnôr.
V prípade záujmu väčšiny obyvateľov o premiestnenie týchto nádob na iné miesto na území Vajnôr, môže mestská časť zabezpečiť ich premiestnenie.

Ďalšiu údržbu komunikácie zabezpečí určený správca komunikácie.

S pozdravom

Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
č.t. 02/21295222
hrckova@vajnory.sk
22. február 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

prikladáme fotografie z orezov, ktoré sa vykonali ešte v októbri 2020.

S pozdravom

Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
č.t. 02/21295222
hrckova@vajnory.sk
23. február 2021

jajboli

Teraz je autor podnetu spokojný keď kríásne zdravé stromy zrezali na taký pahýľ ako je na posledných obrázkoch? Tie stromy hore vyuzerajú zdravot, okrasné stromy nie sú ovocné, nemusia sa často zrezávať, len keď ohrozujú ľudí a majú choré alebo nalomené konáre. Niektorí ľudia "paneláci" sa vyjadrujú k zeleni, pritom o nej nemajú páru. Výsledok vidíme, pahýľ miesto stromu. Ešteže nebývam vo Vajnoroch, by som vám "poďakovala".
24. február 2021

Martin

Vážená aktivistka alebo diskusný troll "jajboli". Som rád že vo Vajnoroch nebývate a za to Vám chcem "poďakovať". Pred tým než z niečoho začnete obviňovať autora podnetu (mňa osobne), tak si pozrite dátum podnetu - je viac ako 2 roky starý a rovnako si skúste prečítať aj text ale tentoraz s porozumením a nepozerajte len na fotku (docela barbarsky) orezaného stromu. Podľa Vášho názoru by bolo lepšie podnety radšej nepísať aby náhodou nebolo treba niečo urobiť a ak sa náhodou niečo podarí zlepšiť tak na vine je nakoniec autor podnetu a nie ďalších 10 ľudí, ktorí problém rozhodovali, riešili, administrovali a vykonávali nápravu. Tak prečo potom sama posielate podnety? Touto ulicou prechádzam každý deň a samozrejme, že s riešením spokojný nie som, lebo ulica je stále v biednom stave - v strede ulice je pol metra široký výtlk, na konci ulice je po necelom roku opäť prepadlisko a tento pahýľ mal byť vyrezaný celý vrátane ešte aspoň 3 ďalších stromov, lebo na jednej strane je 10 stromov zasadených tesne za sebou, nezmyselne blízko seba. Stromy tienia pri vetre sa z nich odlamujú konáre a zasahujú do el. vedenia. Nešírte tu bludy o "panelákoch" - o ľuďoch ktorí videli prírodu z okna bytu lebo častokrát takí aktivisti, ktorí sa snažia zachrániť aj trs buriny vyrastajúci v praskline na chodníku vzišli práve z nich. A ubezpečujem Vás, že viem čo je to starostlivosť o ovocné aj o bežné stromy, pretože v sezóne ju vykonávam pravidelne.
24. február 2021

jajboli

Vráťme sa k prvej fotke, vidím tam stále zdravé stromy. To že sú blízko seba nie je žiadna tragédia aj keď to tak tak vnímate. Znovu tvrdím že stromy treba uporavovaťč len ak ohrozujú svojim stavom chodcov alebo autá a tak to z fotky nevyzerá, nevidím tam žiadne trčiace pahýle ani zlomené konáre. Zato ten pahýl v dolnej fotke, tak to je ono:( Ale aspoň na tom sa zhodneme. Niektorým ľuďom (bohužiaľ je ich čoraz viac) vadí zeleň v chodníkoch ale autá nie. Rozum sa vytráca.
24. február 2021

Martin Uváček

Jajboli, tie stromy to rozchodia. O to strach nemajte. Videl som aj horšie orezy a tiež som tie stromy odpísal. A čuduj sa svete, na jar ožili a pekne ďalej rastú. Takže tí čo to orezali asi vedia čo a ako.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania