Parkovanie a osadenie dopravného zrkadla

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení
meno
Lukáš 12. septembra 2013

Podnet na zrušenie parkovania na ulici Údernícka a inštaláciu dopravného zrkadla na rohu ulíc Gogoľova a Dargovská

23. september 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Údernícka ulica je vo vlastníctve i v správe hlavného mesta, nie mestskej časti, preto posúdenie Vášho návrhu na zrušenie parkovania na tejto ulici i jeho prípadná realizácia je v jeho kompetencii. Váš podnet sme kompetentným preposlali.
Osadenie dopravného zrkadla nie je možné realizovať najmä z dôvodov nedostatočného priestorového usporiadania komunikácie a existujúceho vjazdu do areálu s prevádzkou v zákrute (sám píšete, že zrkadlo tam už v minulosti bolo, práve nedostatok priestoru pre väčšie autá spôsobil, že už tam nie je). Podnet sme samozrejme prerokovali aj s Krajským dopravným inšpektorátom KR PZ v Bratislave, ktorý s ním nesúhlasil.
Vodiči vozidiel ako účastníci cestnej premávky sú povinní v zmysle ustanovení zákona jazdiť tak, aby neohrozili bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky a prispôsobiť jazdu stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty a situácii v cestnej premávke.

Milka Podmajerská
vedúca Kancelárie starostu
Miestny úrad Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17, Bratislava
t.č. 02/63823 065
fax 02/63 823 908
milka.podmajerska@petrzalka.sk
www.petrzalka.sk
28. október 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

na základe Vášho podnetu bol po preverení dopravnými inžiniermi vypracovaný projekt organizácie dopravy (POD) na zmenu dopravného značenia, ktorý bol prerokovaný a schválený dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva policajného zboru SR (v prílohe). Údernícka ulica je určená predovšetkým pre dynamickú dopravu, ktorá zabezpečuje obsluhu širokého okolia, parkovanie. V zmysle POD bude následne realizované dopravné značenie na v tomto úseku. S vysvetlením k zrkadlu sa stotožňujú aj kompetentní pracovníci magistrátu.

Mgr. Marek Papajčík
referát vzťahov s verejnosťou
Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy
23. február 2017

Peter Balaz

Ignoruje sa to dodnes, parkuje tam stale vela aut. Ked idem tade autom, autobus oproti musi odparkovat. TOTO JE RIESENIE Z ROKU 2013??
23. február 2017

Pavol Balaz

BAJAN NASLUBOVAL ZRKADLO AJ MINULY ROK A NIC. NESCHOPNOST DOTAHOVAT VECI DO KONCA.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.