Parkovanie a osadenie dopravného zrkadla

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Uzavretý
meno
Lukáš 12. septembra 2013

Podnet na zrušenie parkovania na ulici Údernícka a inštaláciu dopravného zrkadla na rohu ulíc Gogoľova a Dargovská

23. september 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Údernícka ulica je vo vlastníctve i v správe hlavného mesta, nie mestskej časti, preto posúdenie Vášho návrhu na zrušenie parkovania na tejto ulici i jeho prípadná realizácia je v jeho kompetencii. Váš podnet sme kompetentným preposlali.
Osadenie dopravného zrkadla nie je možné realizovať najmä z dôvodov nedostatočného priestorového usporiadania komunikácie a existujúceho vjazdu do areálu s prevádzkou v zákrute (sám píšete, že zrkadlo tam už v minulosti bolo, práve nedostatok priestoru pre väčšie autá spôsobil, že už tam nie je). Podnet sme samozrejme prerokovali aj s Krajským dopravným inšpektorátom KR PZ v Bratislave, ktorý s ním nesúhlasil.
Vodiči vozidiel ako účastníci cestnej premávky sú povinní v zmysle ustanovení zákona jazdiť tak, aby neohrozili bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky a prispôsobiť jazdu stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty a situácii v cestnej premávke.

Milka Podmajerská
vedúca Kancelárie starostu
Miestny úrad Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17, Bratislava
t.č. 02/63823 065
fax 02/63 823 908
milka.podmajerska@petrzalka.sk
www.petrzalka.sk
28. október 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

na základe Vášho podnetu bol po preverení dopravnými inžiniermi vypracovaný projekt organizácie dopravy (POD) na zmenu dopravného značenia, ktorý bol prerokovaný a schválený dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva policajného zboru SR (v prílohe). Údernícka ulica je určená predovšetkým pre dynamickú dopravu, ktorá zabezpečuje obsluhu širokého okolia, parkovanie. V zmysle POD bude následne realizované dopravné značenie na v tomto úseku. S vysvetlením k zrkadlu sa stotožňujú aj kompetentní pracovníci magistrátu.

Mgr. Marek Papajčík
referát vzťahov s verejnosťou
Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy
23. február 2017

Peter Balaz

Ignoruje sa to dodnes, parkuje tam stale vela aut. Ked idem tade autom, autobus oproti musi odparkovat. TOTO JE RIESENIE Z ROKU 2013??
23. február 2017

Pavol Balaz

BAJAN NASLUBOVAL ZRKADLO AJ MINULY ROK A NIC. NESCHOPNOST DOTAHOVAT VECI DO KONCA.
15. november 2020

Richard

Stále nevyriešené. Sú tam často nebezpečné dopravné situácie.
18. november 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravom
Kto? Oddelenie dopravného inžinierstva

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
20. november 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

bytové domy a okolité prevádzky na Úderníckej majú zabezpečené vlastné parkovanie. Ostatné parkovanie mimo parkovacích miest považujeme za nelegálne, keďže porušujú § 23 ods. 1 Zákona č. 8/2009 o cestnej premávke - Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.
Preto odporúčame obrátiť sa na príslušný útvar Policajného zboru, ktorý má v kompetencii kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania