Nebezpečný chodník

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení
meno
Andrej Matiašovský 25. septembra 2018

Na Kadnárovej ulici je už dlhé roky neudržiavaný, nebezpečný chodník. Po dažďoch sa tu často dlho drží veľa vody, cez zimu tu takmer nie je možná údržba, problémom je aj voľne pohodená stará dlažba. V bytovke pri chodníku býva mnoho dôchodcov a mamičiek s kočíkmi.

Problém najlepšie ilustrujú priložené fotografie.

26. september 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

o prístupové chodníky k jednotlivým bytovkám sa stará správca bytového domu, odporúčame ho osloviť.

S pozdravom


Eva Miklánková, hovorkyňa MČ Rača
15. november 2018

Andrej Matiašovský

Dobrý deň, dostali sme odpoveď od MČ Rača, že správca bytového domu sa stará iba o priľahlé, nie prístupové chodníky. Tie patria mestu Bratislava, prípadne iným vlastníkom. Takže si myslím, že by sa o ne malo starať mesto.
19. november 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Mestská časť Bratislava-Rača zabezpečila v októbri 2014 opravu zdevastovaných prístupových chodníkov vedúcich od účelovej komunikácie za OC Lidl a zabezpečila odsúhlasenie a osadenie dopravného značenia C 12 - Cestička pre vyznačených užívateľov (chodcov a cyklistov). Chodníky pri obytných domoch Kadnárova 6,8,10 a 18, 20, 22, ktoré sú súčasťou pozemkov týchto obytných domov, zabezpečuje správca bytového domu.
Rozšírenie chodníku z betónovej dlažby nebol budovaný na zaťaženie vozidlami osobnej motorovej dopravy a preto nevydržal nadmerné zaťaženie, ktoré spôsobili niektorí vodiči bývajúci v priľahlých domoch. Chodníky ani pozemky pod nimi nie sú vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Rača a nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií.

Ďakujeme

Eva Miklánková, hovorkyňa MČ Rača
23. november 2018

Andrej Matiašovský

Dobrý deň,

podľa katastrálnej mapy obytné domy Kadnárova 18,20 a 22 vlastnia iba chodník mimo rozbitej betónovej dlažby, ktorá je predmetom tohto podnetu. Chodník s betónovou dlažbou je na LV 8319 so súkromným vlastníkom, avšak LV 400, kde je vlastníkom mesto BA.

Nemal by byť tento podnet postúpený magistrátu BA?
29. november 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie. O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
14. január 2019

Andrej Matiašovský

Dobrý deň,

prosím, nastal v riešení tohto podnetu nejaký posun?
Pridávam aktuálnu fotografiu problémového chodníka.

S podravom

Andrej Matiašovský
14. január 2019

Odkaz pre starostu

Vážení užívatelia,

podnet sme opätovne preposlali na Magistrár hl. mesta.

S pozdravom,

Tomáš Štěpán
administrátor odkazprestarostu.sk
Bratislava - Rača
15. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

predmetný podnet bol opätovne zaslaný zodpovednému útvaru magistrátu, ktorý sa k nemu vyjadrí. S ich odpoveďou budete oboznámený.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania