Skládka odpadu v potoku Na Pántoch

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený
meno
Monika Voleková 28. septembra 2018

Pokračuje znečistenie časti potoka Na Pántoch v Bratislave-Vajnoroch.

01. október 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za upozornenie, situáciu na mieste preveria pracovníci MU Rača – oddelenia ŽP.

S pozdravom

Eva Miklánková, hovorkyňa MČ Rača
15. október 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
vzhľadom k tomu, že uvedená skládky sa nachádza v k.ú. Vajnory, postúpili sme jej riešenie kolegom na MU vo Vajnoroch.

S pozdravom,

RNDr. Anna Jusková
vedúca Oddelenia životného prostredia MiÚ Rača
15. október 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

vzhľadom k tomu, že uvedená skládky sa nachádza v katastri Vajnory, postúpili sme jej riešenie kolegom na MÚ vo Vajnoroch.

S pozdravom

Eva Miklánková, hovorkyňa MČ Rača
18. október 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň Monika Voleková,

Dňa 16.10.2018 bola vykonaná ohliadka na základe tohoto podnetu. Zistili sme, že v koryte vodnéhom toku Vajnorského potoka potok (v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p.,) sa nachádza nezákonne uložený odpad zložený zo 6 ks polystyrénu, plastových fliaš a niekoľko plechoviek. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o malé množstvo odstránenie tohto odpadu zabezpečíme pracovníkmi hospodárskej správy MČ BA-Vajnory, aby si tam niekto neurobil skládku odpadu. O nezákonnom uložení a následne o odstránení odpadu následne budeme informovať správcu vodného toku a OÚ BA odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania