Vrak Podháj

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Vyriešený

Dobrý deň. Toto vozidlo, zrejme vrak tu stojí už od leta 2018. Teda niekoľko mesiacov. Autobusom sťažuje výjazd zo zastávky, musia sa zaraďovať cez plnú čiaru. Myslím, že by to malo byť na odťah. Ak chce niekto odkladať svoje firemné vozidlá.. existujú aj vhodnejšie miesta. Ďakujem za odpratanie.

13. november 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

vo veci Vášho podnetu Vás informujeme, že hlavné mesto SR Bratislava odstraňuje kategórie vozidiel uvedené v § 60 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, a to vozidlá kategórie M1 (osobné, na prepravu osôb, najviac s 8 sedadlami okrem sedadla pre vodiča) a N1 (nákladné, na prepravu tovaru, do 3,5 t). Ostatné kategórie vozidiel rieši Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP. Je potrebné podnet podať na Okresný úrad.

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
14. november 2018

Odkaz pre starostu

Podnet bol v zmysle odpovede magistrátu preposlaný na OÚ, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Juraj Hurný
[email protected]
15. november 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Dostali sme postúpený podnet ohľadom „vraku“ na ulici Podháj MČ Lamač, avšak informácia o tom, že Okresný úrad rieši iné kategórie okrem kat. M1 a N1 nie je správna. Taktiež riešime kategórie M1 a N1. A až vtedy ak sú odtiahnuté na podnet MČ na určené parkovisko. Tento podnet je určený polícii, ktorá to mala riešiť (podľa poskytnutej fotodokumentácii) hneď odtiahnutím. Druhá vec pokiaľ vozidlo má platné TK a EK, nemôže byť označené ako staré vozidlo.

Ďakujem za pochopenie,
Okresný úrad Bratislava
Odbor starostlivosti o životné prostredie
29. november 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

vo veci Vášho podnetu Vás informujeme, že podnet nepatrí magistrátu, ako píše Okresný úrad, ak má platné TK a EK a tvorí prekážku cestnej premávke, rieši polícia.

Ďakujeme za pochopenie a ostávame s pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
06. január 2019

Hayduke

Auto je stále tam. Ale neviem, prečo ho považovať za vrak.
01. február 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
podnet sa medzičasom na základe našej výzvy dostal na Krajské riaditeľstvo policajného zboru. Nižšie uvádzame text vyrozumenia.

Juraj Hurný
[email protected]
01. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dňa 03.12.2018 bol tunajšej súčasti PZ Odboru výkonu služby Krajského dopravného
inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru Bratislava doručený Váš podnet,
týkajúci sa podozrenia z priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa §22 ods. 1, písm. l) zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, pričom bol vypočutý podozrivý z priestupku. Následne sa vec predložila podľa § 60 ods. 3písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch na ODI OR PZ OBCP Bratislava IV. Vec týkajúca sa nesplnenia si povinnosti prevádzkovateľa vozidla podľa § 45 ods. 1, písm. b, bod 1,2 ) zákona č.106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke bola zaslaná na Okresný úrad pre cestnú dopravu, Tomášikova ul. 46, 831 03 Bratislava z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti na postup podľa § 148 ods. 14, písm. b, bod 4,5 ) zákona č.106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.
21. január 2021

Hayduke

Toto vozidlo tam už dávno nie je.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania