Priechod pre chodcov Budatínska (Petržalka)

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

V riešení
meno
Tomáš . 11. novembra 2018

Dobrý deň, žiadam o namaľovanie vodorovného dopravného značenia priechodu pre chodcov pri vjazde na parkovisko na Budatínskej ulici.

13. november 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie.
O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme a pekný deň


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
19. jún 2020

Martin Uváček

Priechod zatiaľ stále chýba
20. jún 2020

Michal Haman

Podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

Michal Haman
Administrátor pre Petržalku
07. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Sekciu dopravy.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
27. november 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

v predmetnom mieste nie je možné navrhnúť priechod pre chodcov iba realizáciou vodorovného a zvislého značenia. Priechod musí spĺňať náležitosti uvedené vo Vyhláške č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (napr. vodiaci pás, signálny pás). Na takéto úpravy je nutné vypracovať projekt autorizovaným projektantom.
Vzhľadom na existenciu varovnej dlažby navrhneme vodorovnú dopravnú značku 611 Miesto na prechádzanie, ktoré vyznačuje miesto prispôsobené na prechádzanie chodcov.
Návrh po odsúhlasení Krajským dopravným inšpektorátom a určením cestným správnym orgánom, zrealizujeme.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.