Vrakovisko pri VÚB M. Schneidera-Trnavského, Vol. 4

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
meno
Lukáš Bartošovič 18. novembra 2018

Slovo 'vrakovisko' je naozaj opodstatnené, podrobnejším prieskumom som odhalil ďalšie dve vozidlá, ktoré už majú svoje lepšie časy dávno za sebou. Napriek tomu blokujú cenné parkovacie miesto. Predmetným vozidlom č.1 (resp. 4, pozrite iné moje podnety) je ojazdená a opustená Škoda Fabia combi v svetlej striebornej metalíze. Vozidlo sa zdá byť pojazdné, aspoň na pohľad. Momentálne z neho netečie olej ani palivo. Inštalované sú obe tabuľky EČV, BA-826HG. Fabia zatiaľ nebola vyradená z evidencie vozidiel, avšak EK a TK absolvovala už dávnejšie, nálepky a databázy tvrdia, že obe kontroly platili do 08/2016. PZP v poisťovni Union bolo platné do 09/2016.
Doplnok: r.v 2002, VIN TMBJB46Y533657138, EK SKHi 147 004.
Podľa katastrálnej mapy pozemok spravuje Magistrát https://tinyurl.com/y7fqjvbe

19. november 2018

Odpoveď samosprávy

Predmetné vozidla sú umiestnené na pozemku s parc.č. 2925/1 reg. C v k.ú. Dúbravka, MČ Bratislava-Dúbravka nemá k predmetnému pozemku žiadny majetkovoprávny vzťah, vlastníkom pozemku aj správcom komunikácie je hlavné mesto SR Bratislava. Požiadame vlastníka pozemku o riešenie vzniknutej situácie.

O neplatnosti TK predmetného vozidla informuje príslušný okresný úrad, odbor dopravy a pozemných komunikácií, ktorý nariadi držiteľovi vozidla vykonať povinnú technickú kontrolu vozidla. Platnosť TK a EK je povinný preverovať orgán polície alebo okresný úrad - odbor dopravy a pozemných komunikácií. Mestá a obce nemajú právomoc sledovať a kontrolovať EČV alebo platnosť technickej a emisnej kontroly vozidiel.

Mestá a obce v prípade odstraňovania vozidiel môžu postupovať len v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Dôvodom na odstránenie vozidla podľa tohto zákona nemôže byť chýbajúce EČV alebo neplatnosť TK a EK, nakoľko to zákon neumožňuje a platnosť alebo neplatnosť TK a EK nemá žiadny vplyv na vykonanie ustanovenia § 67 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Dôvody ako poškodzovanie, ohrozovanie ŽP, alebo narúšanie estetického vzhľadu obce musia byť preukázateľné, nie len pre samotné odstránenie vozidla ale aj v rámci konania podľa §67 ods. 5 zákona o odpadoch o tom či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát, ktoré vedie okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP. V prípade ak neboli dodržané zákonné dôvody okresný úrad nevydá potrebné rozhodnutie a spracovateľ vozidiel nemôže vozidlo začať „likvidovať“.

Tak ako pri všetkých podnetoch týkajúcich sa odstavených nefunkčných vozidiel, základným problémom brániacim ich urýchlenému odstráneniu je to, že ochrana vlastníckych práv majiteľa vozidla má prednosť pred verejným záujmom. Procedúra, ktorá predchádza zákonnému odtiahnutiu nepojazdného vozidla z vereného priestranstva trvá obvykle minimálne pol roka a bežne rok a viac. Mestská časť alebo magistrát môžu konať len v rámci svojich zákonných možností.

Rastislav Bagar, prednosta MÚ Dúbravka
29. november 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

vo veci Vášho podnetu Vás informujeme, že na vozidlo bola dňa 16.11.2018 vylepená výzva na odstránenie vozidla v lehote 60 dní.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
12. február 2019

Lukáš Bartošovič

pozitivum - vrak vozidla znacky Skoda Fabia bol odpratany, dakujem
negativum - jeho miesto zaplnil vrak Formanu z podnetu 56894
vo vysledku je to vsak jedno, lebo podnet "Vrakovisko pri VÚB M. Schneidera-Trnavského, Vol. 4" meni svoj stav na ''VYRIEŠENÝ''

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania