Neoznačená rozkopávka

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Staré Mesto

Vyriešený
meno
Ondrej 26. novembra 2018

Neoznačená rozkopávka na rohu Bezručovej a Dostojevského radu. bráni chodcom prejst na prechod v dvoch smeroch a odbočujúce autá chytia 15cm hlbokú jamu priamo v trajektórii pohybu.

30. november 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

príslušný vecný útvar hlavného mesta preveril Váš podnet. Predmetná komunikácie nie je zaradená v sieti komunikácií hlavného mesta. Hlavné mesto SR Bratislava, ako každá samospráva na Slovensku, môže vykonávať správu a údržbu len majetku, ktorý vlastní, alebo jej bol zverený do správy. Váš podnet posielame Miestnemu úradu príslušnej mestskej časti na posúdenie/vybavenie.

Ďakujeme za pochopenie a ostávame s pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
19. december 2018

Odpoveď samosprávy

Po výzve správcom komunikácie spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. zabezpečila nápravu, rozkopávka bola ukončená.

Edmund Bombara
referát správy komunikácií
Oddelenie dopravy
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania