Kontajner na chodníku na Karloveskej 1

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Uzavretý

Zaslal: Jozef, 28. novembra 2018

Je vhodné umiestniť kontajner na zmesový odpad na chodník? Nie je vhodnejšie umiestnenie na vlastnom pozemku, mimo komunikácie pre peších?

30. november 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie. O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
05. december 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

vo veci Vášho podnetu Vás informujeme, že každá stavba má mať podľa stavebného zákona zariadenie na nádoby na odpadky, ktoré tvorí doplnkovú funkciu k hlavnej funkcii stavby. Za jeho umiestnenie je zodpovedný správca nehnuteľnosti, ktorému je kontajner poskytnutý.

Ďakujeme za pochopenie a ostávame s pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
06. december 2018

Jozef

A ako reaguje správca komunikácií, ktoré sú obsadené kontajnermi ?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania