Opustený stánok na Patrónke

Zodpovednosť za riešenie: Národná diaľničná spoločnosť

Vyriešený
meno
Peter Oravec 10. decembra 2018

Na Lamačskej ceste pri zastávke MHD na Patrónke je rozbitá nepoužívaná búda. Prosím o odstránenie.

13. december 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie. O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
04. február 2019

Peter Oravec

Bez zmeny. Prosím o preposlanie samospráve.
05. február 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
podnet opätovne preposielame samospráve.

Juraj Hurný
hurny.odkaz@gmail.com
06. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

predmetný podnet bol opätovne zaslaný zodpovednému útvaru magistrátu, ktorý sa k nemu vyjadrí. S ich odpoveďou budete oboznámený.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
09. máj 2019

Peter Oravec

Magistrát ignoruje aj tento podnet.
Pán Vallo je len ďalší v rade impotentných = neschopných primátorov.
Prosím o preposlanie magistrátu.
10. máj 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
podnet opätovne preposielame samospráve.

Matúš Sedlák
Odkaz pre starostu
sedlak.odkaz@gmail.com
10. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

mrzí nás, že sme tento podnet ešte nevyriešili, opätovne sme oslovili kompetentné oddelenie a o riešení vás budeme informovať.

Ďakujeme za trpezlivosť a za to, že nám pomáhate spraviť naše mesto krajším.


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
16. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,


Predmetný stánok sa nachádza na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3890/5, 3890/7, k.ú. Karlova Ves a možno zasahuje aj do pozemku reg. C-KN parc. č. 23099/12, k.ú. Staré Mesto.

Všetky pozemky sú k dnešnému dňu evidované na listoch vlastníctva spoločnosti NDS, a.s.


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
31. máj 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
podnet opätovne preposielame zodpovednej inštitúcii.


Matúš Sedlák
Odkaz pre starostu
sedlak.odkaz@gmail.com
17. jún 2019

Peter Oravec

Bez zmeny.
Prosím o preposlanie magistrátu.
26. august 2019

Peter Oravec

Bez zmeny.
Prosím o preposlanie magistrátu.
19. november 2019

Peter Oravec

Samospráva ignoruje aj tento podnet.
Prosím o preposlanie samospráve.
23. december 2019

Peter Oravec

Bez zmeny.
Prosím o preposlanie Matúšovi Vallovi a NDS.
13. máj 2020

Peter Oravec

Podnet neriešený. Prosím o preposlanie.
16. jún 2020

Peter Oravec

2 roky neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
09. september 2020

Peter Oravec

Dobrý deň,
Podnet je vyriešený.
S pozdravom.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania