Žehrianska-znečisťovanie-ovzdušia

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení

Veľmi často je cítiť (hlavne v noci, ale aj cez deň) nepríjemný akoby chemický zápach, pravdepodobne zo Slovnaftu, prípadne zo Spaľovne biologického odpadu z nemocnice Antolská alebo spaľovne odpadu OLO? Vtedy sa nedá vetrať byt a určite to má vplyv na zdravie človeka. Možno by pomohlo zriadiť na Žehrianskej ulici v blízkosti supermarketu Tesco meraciu stanicu znečistenia ovzdušia a v prípade zistenia pôvodcu znečistenia vyvodiť sankcie a nápravu.

16. december 2018

atómové digitálky

Facebook - Smrdí a hučí Slovnaft
17. december 2018

Jerome

ano,casto to citit!!!
19. december 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, Váš podnet ohľadom nadmerného zápachu šíriaceho sa z neznámeho zdroja, bol prostredníctvom mestskej časti Bratislava-Petržalka odstúpený na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, ktorá je príslušná vykonávať kontrolnú činnosť v úseku ochrany ovzdušia, podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. Zároveň požiadame spoločnosť Slovnaft o vyjadrenie k Vášmu podnetu.

MČ Bratislava-Petržalka
01. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.