Švabinského-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

V riešení
meno
Martin U 21. decembra 2018

Opustený Nissan Micra na Švabinského ulici za City University. TK aj EK mu prepadli tohto roku, pneumatiky má podfučané. Evidentne ide o opustené vozidlo, potrebné ho nahlásiť na odstránenie.

10. január 2019

Martin U

Zatiaľ bez reakcie MČ Petržalka.
21. február 2019

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za podnet. Prostredníctvom povereného pracovníka sme uvedené vozidlo preverili. Následne boli cez príslušný orgán zistené osobné údaje jeho držiteľa, ktorému obratom mestská časť Bratislava - Petržalka odoslala výzvu na odstránenie vozidla z verejného priestranstva v udelenej lehote. Ak po doručení výzvy na odstránenie a následnom uplynutí lehoty na odstránenie držiteľ svoje vozidlo neodstráni, urobí tak miesto neho mestská časť Bratislava - Petržalka prostredníctvom svojho zmluvného partnera s následným premiestnením na záchytné parkovisko.

Ing. Ladislav Milincký, oddelenie životného prostredia, mestská časť Bratislava - Petržalka
09. marec 2019

Martin U

Nissan zatiaľ stále na mieste. Bol už zistený vlastník a zaslaná výzva na odstránenie?
29. marec 2019

Martin U

Vozidlo zostava na mieste.
01. júl 2019

Martin U

Nič nezmenené.
31. júl 2019

Martin U

Vozidlo tam stále stojí.
08. september 2019

Martin U

Vozidlo sa blíži roku od nahlásenia ale zatiaľ odtiahnuté nebolo.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania