Pečnianska-schody-poškodené

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Neriešený

Nebezpečná terasa

03. január 2019

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Bytové družstvo Petržalka
04. január 2019

Michal Haman

Podnet som preposlal na Bytové družstvo Petržalka (bd-p@bd-p.sk).

Michal Haman
Administrátor pre Petržalku
08. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, pán Haman,

Bytové družstvo Petržalka nie je vlastníkom predmetnej terasy, ani správcom bytového domu na terase. Za jej stav nezodpovedá.

s pozdravom,

správca OSD BD Petržalka
21. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet a v predmetnej veci Vás informujeme, že terasa Pečnianska 9,11,13,15 je vlastníctvo „SBD Bratislava I.“ a „SBD Bratislava V.“

Z kolaudačného rozhodnutia citujeme: „Odbor výstavby a územného plánovania ObNV Bratislava V. obdržal dňa 9.11.1987 požiadavku investora Výstavby hl.mesta SSR Bratislavy, na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu Dvory VI: obj. D VI-1,2 samostatná časť PTV (t.j. pristavaná technická vybavenosť) pri ktorej bolo vydané stavebné povolenie.
Odbor výstavby a územného plánovania atď. povoľuje užívanie stavby objektu D VI-1,2, NKS-S,3s.č. PTV (t.j. pristavaná technická vybavenosť) na ulici Dénešova č.9,11,13,15 (dnešná Pečnianska č.9,11,13,15) pre vlastníkov SBD V., Jakubovského 1, Bratislava a SBD I., Fučíkova č.23, Bratislava.
- Vlastníkom obj. DVI-1, III s.č. PTV je SBD I.
- Vlastníkom obj.DVI-2, III s.č. PTV je SBD V.
V zmysle uvedeného považujeme pochôdznu terasu t.j. PTV pristavanú technickú vybavenosť za vlastníctvo SBD I. a SBD V.
Mestská spoločnosť GIB však nedisponuje originálom, ale len fotokópiou kolaudačného rozhodnutia.

Ďakujeme za spoluprácu a ostávame s pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
21. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: v zmysle textu
26. marec 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet sme preposlali aj na adresu: podatelna@sbd1-ba.sk

S pozdravom

Martin Kollárik
Odkaz pre starostu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania