Rybničná-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

V riešení
meno
🦢️ Labut22 02. januára 2019

Menšia skládka auto odpadu (asi dve pneumatiky a niečo veľké, čo neviem identifikovať), bielej techniky (zvyšky sporáka a asi chladničky) a ďalšieho odpadu.

Nachádza sa na hranici bývalého vinohradu a lesa, blízko záhrady a chatky, z ktorej ostala len terasa. Podľa kataster portálu to patrí pod Vajnory. Ulica Rybničná to asi nebude, ale je najbližšie. Súradnice 48.230151° 17.170624°

03. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
Postupujeme ho na riešenie príslušnému odbornému referátu úradu a o výsledku Vás budeme informovať.


Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory

13. február 2019

Odpoveď samosprávy

Návrh odpovede:

Dobrý deň,

Reagujeme na Váš podnet pod č.: 61662: „Rybničná-neporiadok a odpadky-čierne skládky“.

Dňa 06.02.2019 Okrskári MsP Vajnory preverili Váš podnet. Na mieste zistili, že na pozemku parc. č. 5161/2 registra “E“, k.ú. Vajnory, v oblasti vo vinohradoch pod lesom sa nachádza nezákonne uložený domový odpad, komunálny odpad, 2 ks pneumatík a iný odpad o rozmere 5x5m. Uvedený pozemok nie je vo vlastníctve, ani v správe mestskej časti Bratislava-Vajnory. Mestská časť Bratislava-Vajnory oznámila nezákonne uložený odpad na predmetnom pozemku Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 15 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe uvedeného oznámenia a podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, bude v správnom konaní zisťovať osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu a či vlastník, správca, alebo nájomca zanedbal povinnosť urobiť všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti alebo povinnosť podľa rozhodnutia súdu, alebo či mal z toho umiestnenia odpadu majetkový alebo iný prospech, ak nezistí zodpovednú osobu za nezákonné umiestnenie odpadu.Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
29. apríl 2019

🦢️ Labut22

Ako pokročil OÚ BA vo svojom pátraní? Možno pomôže táto fotka EČV od vozidla, ktoré sa nachádzali v skládke. Možno sa bude dať zistiť, kto na Slovensko doviezol auto so Stuttgartskou značkou SIP500.

Druhou možnosťou je prísť tam s nejakou multikárou, odpad naložiť a odviezť, za hodinu-dve vyriešené. Ale našťastie máme X predpisov, ktoré to neumožňujú a vďaka tomu sa strávi Y-krát toľko času papierovaním.
08. november 2019

🦢️ Labut22

Po ďalšom polroku stále bezo zmeny. Ak by tam vedeli kompetentní pristaviť dodávku alebo kontajner, kľudne to prídem sám vyzbierať a naložiť. Za hodinu, dve to môže byť preč.
08. november 2019

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň, Aeon,
podnet preposielam opätovne samospráve.

S pozdravom
Jana Žabka
Odkaz pre starostu
27. november 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Oznámenie o nezákonne umiestnenom odpade na danom pozemku Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie od mestskej časti Bratislava-Vajnory prevzal dňa 15.02.2019.
Do dnešného dňa mestskú časť neinformoval o ďalšom postupe.

Mestská časť Bratislava-Vajnory opätovne požiadala od uvedeného úradu informácie o stave konania v predmetnej veci.

S pozdravom

MÚ Bratislava – Vajnory
Úsek komunikácie s občanmi
Servis pre občanov / tel.: 0850 24 25 24

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.