Astrová-dopravné zrkadlo-chýbajúce

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Ružinov

Uzavretý
meno
Barbora 05. januára 2019

Pri výjazde z Astrovej ulice doľava na Ľanovú (križovatka bližšie k poliklinike) je kvôli autám parkujúcim na chodníku veľmi zlá viditeľnosť. Vodič musí s autom vojsť výrazne do križovatky aby sa presvedčil, že mu sprava z Ľanovej nič nejde. Je to nebezpečná situácia a zároveň tým pochopiteľne obmedzuje vozidlá, ktoré medzičasom prídu po Ľanovej zľava (od polikliniky).
Pomohlo by umiestnenie zrkadla. Oproti Astrovej ulici je dokonca stĺp verejného osvetlenia, na ktoré by sa dalo zrkadlo umiestniť.
Situácia na fotke je dokonca ešte z "lepšieho" dňa. Biele auto parkuje ďalej od križovatky. Väčšinou autá parkujú bližšie, tesne za dlaždicami bezbariérového obrubníka. 5 metrová vzdialenosť parkujúcich áut od križovatky nie je dodržaná nikdy.

11. január 2019

Barbora

Aktuálna situácia danej križovatky. Parkovanie v križovatke nikomu nevadí a viditelnosť pri odbáčaní z Astrovej doľava nulová.
15. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
tento podnet sme preposlali naším zodpovedným pracovníkom, ktorí vykonajú obhliadku a následne musia tieto veci prekonzultovať s Krajským dopravným inšpektorátom.
O vyjadrení Vás budeme informovať.

Útvar pre styk s verejnosťou
Miestny úrad Ružinov
22. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
konzultovali sme predmetnú dopravnú situáciu s dopravným inžinierom z Krajského dopravného inšpektorátu s nasledovným výsledkom:
- pri odbočovaní z Astrovej ulice do Ľanovej ulice, ak vozidlo zastaví na hranici križovatky, je dostatočný rozhľad,
- parkovanie na tomto úseku komunikácie a chodníka je v zmysle ustanovení zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke § 23 ods.1) a § 52 ods. 2) dopravným priestupkom, ktorého riešenie je v kompetencii polície,
- MČ Bratislava-Ružinov nebude osadením dopravného zrkadla podporovať protiprávne parkovanie vozidiel.

Útvar pre styk s verejnosťou
Miestny úrad Ružinov
26. január 2019

Barbora

Nesúhlasím s odpoveďou MU Ružinov.
- ak vozidlo zastaví na hranici križovatky, výhľad doprava je nulový a tým aj bezpečné odbočenie doľava nie je možné ak vozidlo zastaví na hranici križovatky. Dostatočný rozhľad je doľava a odbočenie vpravo do Ľanovej je bezproblémové.
- za posledný rok som tu nikdy nevidela príslušníkov polície, ktorí by riešili nevhodné parkovanie na tomto úseku. Áno, mám možnosť zavolať na políciu a nahlásiť priestupok. Ale to nie je riešenie.
- vyhlásenie MU ma v poslednom bode sklamalo najviac. Osadenie dopravného zrkadla malo obyvateľom pomôcť a zjednodušiť situáciu kým sa ľudia postupne naučia (snáď vďaka častejším zásahom polície), že na danom mieste nemôžu parkovať. MU daným vyhlásením potvrdil, že si uvedomuje situáciu so zlým parkovaním ale nejde ju nijak riešiť a ešte ani nepomôže obyvateľom, ktori sú protiprávnym parkovaním obmedzovaní.
29. január 2019

Barbora

O 200 metrov západnejšie je podobný typ nepriehľadnej križovatky - výjazd z garáží ASTRA na Ľanovú ulicu. Vychádzajúce autá majú kvôli zaparkovaným vozidlám obmedzený výhľad z ľavej strany. Tu je ale osadené dopravné zrkadlo!!! aby bol výjazd bezpečný, hoci predpokladám, že z Astrovej ulice na Ľanovú vychádza podstatnejšia časť vozidiel ako z týchto garáží.
29. január 2019

Barbora

oprava: východnejšie ... pôvodne som išla písať, že západnejšie sa nachádza mnou upozornená križovatka od tohto garážového výjazdu a skutek utek :)

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.