Budyšínska - čierna skládka

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
meno
Novomestan 11. januára 2019

Pri kontajneroch sa začali hromadiť staré kusy nábytku.

14. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za Váš podnet. Podnetom sa zaoberá oddelenie verejného poriadku.

Kancelária starostu
15. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Podľa vyjadrenia oddelenia životného prostredia a územného plánovania podnet bol postúpený na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, odd. ŽP a MZ, nakoľko sa čierna skládka nachádza na parcele, ktorá je vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava.

Kancelária starostu
15. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie. O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
20. február 2019

Novomestan

Odpad odstránení. Už je tam poriadok.
12. marec 2019

Novomestan

Po pár týždňoch opäť neporiadok a povedal by som čierna skládka.
13. marec 2019

Novomestan

Len aktualizácia.
19. marec 2019

Novomestan

Overenie stavu podnetu - podnet bol vyriešený, ale znova je tam neporiadok.
22. marec 2019

Novomestan

Tá kopa odpadkov sa rozrastá a krášli už aj okolie.
24. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet a v predmetnej veci Vás informujeme, že podnet sme riešili so správcom bytového domu v januári 2019, ktorého sme vyzvali zabezpečiť odstránenie odpadu. Výsledkom bolo odstránenie odpadu tak, ako bolo zdokumentované vo februári 2019.

Opätovne upozorňujeme, že správca bytového domu by mal pravidelne zabezpečovať udržiavanie čistoty na pozemku, ktorý užívajú vlastníci bytov a NP bytového domu, ktorému sú kontajnery určené.

Zároveň sme upozornili na neoprávnené užívanie verejného priestranstva, pozemku vo vlastníctve hlavného mesta. Upozornili sme správcu bytového domu na zabezpečenie vysporiadania pozemku s vlastníkom pozemku, čo dostala na vedomie Sekcia správy nehnuteľností magistrátu.

V prípade opakovaného znečistenia okolia kontajnerov je potrebné kontaktovať správcu bytového domu.

Ďakujeme za porozumenie a ostávame s pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
29. marec 2019

Novomestan

Odpadky zmizli. Možno je otázne do kedy...

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania