Budyšínska - čierna skládka

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení
meno
Novomestan 11. januára 2019

Pri kontajneroch sa začali hromadiť staré kusy nábytku.

14. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za Váš podnet. Podnetom sa zaoberá oddelenie verejného poriadku.

Kancelária starostu
15. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Podľa vyjadrenia oddelenia životného prostredia a územného plánovania podnet bol postúpený na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, odd. ŽP a MZ, nakoľko sa čierna skládka nachádza na parcele, ktorá je vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava.

Kancelária starostu
15. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie. O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
20. február 2019

Novomestan

Odpad odstránení. Už je tam poriadok.
12. marec 2019

Novomestan

Po pár týždňoch opäť neporiadok a povedal by som čierna skládka.
13. marec 2019

Novomestan

Len aktualizácia.
19. marec 2019

Novomestan

Overenie stavu podnetu - podnet bol vyriešený, ale znova je tam neporiadok.
22. marec 2019

Novomestan

Tá kopa odpadkov sa rozrastá a krášli už aj okolie.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania