Osadná - neporiadok

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Nové Mesto

Vyriešený
meno
Novomestan 14. januára 2019

Čoraz viac odpadkov sa hromadí pri smetiakoch.

15. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol zaslaný na oddelenie verejného poriadku.


Kancelária starostu
17. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Podľa vyjadrenia oddelenia životného prostredia a územného plánovania MČ BANM pravidelne sa opakujúce znečistenie kontajnerového stojiska rieši od minulého roku.

Naposledy bol odpad zo stojiska odstránený dňa 11.01.2019 na náklady vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytových domov, ku ktorým stojisko prislúcha.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa znečistenie pravidelne opakuje, mestská časť v súčasnosti vyzvala správcov BD na zabezpečenie nájomnej zmluvy na pozemok pod stojiskom, v ktorej budú jasne zaviazaní udržiavať na vlastné náklady čistotu alebo si môže zberné nádoby premiestniť.

Nakoľko na stojisku sa nachádzajú zberné nádoby pre viacero bytových domov, kde sú rôzny správcovia, bolo dohodnuté, že vec zo strany správcov BD musí byť vyriešená do júna 2019. V opačnom prípade budú všetci vyzvaný na odstránenie kontajnerového stojiska zo súčasného miesta.

Do tohto času však MČ BANM pri každom znečistení vyzýva správcov dotknutých BD o zabezpečenie odstránenia odpadu. Navyše bude oslovený Magistrát hl.m. SR BA, ktorý v blízkosti spravuje sociálne byty, ktorých nájomcovia, podľa informácií správcov BD, stojisko najviac znečisťujú.

Kancelária starostu
17. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Podľa vyjadrenia oddelenia verejného poriadku, ktoré vykonalo kontrolu miesto bolo vyčistené.

Kancelária starostu
15. apríl 2019

Peter Oravec

Neustále vznikajúca skládka. Problém treba riešiť inak, napríklad zrušením kontajnerového stojiska na tomto mieste, resp. vybudovaním prístreška na kontajnery, ktorý by bol prístupný iba pre oprávnených obyvateľov. Inak tu bude tento podnet stále dokoola.
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/59095/smetisko-pri-kontajneroch
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/48150/skladka
Odkaz pre admina OPS: tento podet je tu minimálne trikrát. Nedalo by sa rešpektovať pravidlá portálu OPS, bod 5, a urobiť z toho jeden podnet? Ďakujem za Vašu unuváciu.
23. apríl 2019

Peter Oravec

Samospráva ignoruje aj tento podnet. Prosím o preposlanie samospráve.
20. máj 2019

Anie An

Riešenie na tento problém asi nebude jednoduchý. Už niekoľkokrát som videla aj autá so značkami SC, ktoré v na tomto stojisku a ďalej na českej vyhadzovali stavebný odpad. Pokiaľ nie je stojisko uzamykateľné, je ťažké s tým niečo robiť.
Čo sa týka tohto stojiska, problém je asi v ľuďoch. Sociálne byty, to myslím hovorí samé za seba. Keď boli kontajnery na začiatku Českej, tiež to nevyzeralo inak a pred tým žltým domom na začiatku, to tiež často inak nevyzerá a priamo pred domov je hodený bordel - skrinky atď.....Choďte sa pozrieť aj za ten žltý dom na Budyšínsku - to isté tam nájdete. Nábytky, matrace, atď..... Možno by bolo treba obyvateľom sociálnych bytov vyrúbiť vyššie poplatky alebo ich pravidelne každý víkend zapojiť do čistenia a takto ich edukovať.
Som zvedavá na riešenie. Asi to skončí niekde v nirvane....
22. máj 2019

Peter Oravec

Pán Kusý ignoruje aj tento podnet. Prosím o preposlanie p. Kusému.
12. júl 2019

Peter Oravec

Samospráva ignoruje aj tento podnet. Prosím o preposlanie p. Kusému.
18. september 2019

Peter Oravec

Samospráva ignoruje aj tento podnet. Prosím o preposlanie samospráve.
25. apríl 2020

Peter Oravec

Momentálne je tam poriadok. Ale dlho to nepotrvá.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania