Pri mlyne-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

V riešení
meno
ocko 14. januára 2019

Cirna skladka ,ktora sa stale rozsiruje ...nikto to nevidi hlavne ze.je to z cesty.dobre.vidno...

15. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
Postupujeme ho na riešenie príslušnému odbornému referátu úradu a o výsledku Vás budeme informovať.
Vzhľadom na to, že riešenie tohto podnetu vyžaduje komunikáciu s orgánmi štátnej správy, prosíme o pochopenie a trpezlivosť.Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory

31. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Reagujeme na Váš podnet pod č.: 62037: „Pri mlyne-neporiadok a odpadky-čierne skládky.“ Dňa 17.01.2019 pracovník mestskej časti Bratislava-Vajnory preveril Váš podnet. Na mieste bolo zistené, že na pozemku parc. č. 1998/4, 2026/227 a 2026/228 registra “C“, k.ú. Vajnory, lokalita ul. Pri mlyne sa nachádza nezákonne uložený stavebný a komunálny odpad. Spomínané pozemky nie sú vo vlastníctve, ani v správe mestskej časti Bratislava-Vajnory. Mestská časť Bratislava-Vajnory oznámila nezákonne uložený odpad na predmetných pozemkoch Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 15 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe uvedeného oznámenia a podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, bude v správnom konaní zisťovať osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu a či vlastník, správca, alebo nájomca zanedbal povinnosť urobiť všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti alebo povinnosť podľa rozhodnutia súdu, alebo či mal z toho umiestnenia odpadu majetkový alebo iný prospech, ak nezistí zodpovednú osobu za nezákonné umiestnenie odpadu.


ng. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania