Nepovolená skládka stavebného odpadu a trávnik ako off-road

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení
meno
Mária 18. októbra 2013

Takto prebieha výstavba "Bytového domu Vlárska", Kramáre. Skládka stavebného odpadu na neoplotenom a neoznačenom priestranstve, prístupná komukoľvek. Od podnetu na MU je skládka trojnásobná. Príjazdová cesta pre nákladnú dopravu cez trávnaté porasty. Zemina na hlavnej ceste Vlárska z off - road jazdy . Miestny úrad od podnetu z utorka (foto z utorka) daný problém nerieši, resp. rieši veľmi pomaly vzhľadom na rýchlosť ničenia životného prostredia spoločnosťou HORNEX.

18. október 2013

Mária

Skládka k 18.10.2013 po obede. Miestny úrad stále nekoná. Pokúsila som sa o riešenie sama. Zamestnanec, ktorý zabezpečoval prepravu na trávnatom pozemku ma upozornil, že sa radšej nemám do celej situácie starať, že stavba je zabezpečená vplyvnými ľuďmi. Beriem to ako vyhrážku a budem veriť, že tým nemyslel ľudí na miestnom úrade. Verím že nečinnosť na úrade nie je naviazaná na "vplyvných ľudí".
19. október 2013

medick

Chodím autom denne okolo. Vo štvrtok sa stalo to isté: nákladiak z tejto lúky do nejakého auta takmer narazil, vodič sa vyhol a v šmyku 'lízol' bokom auta o stĺp. Vodič nákladiaku celý incident ignoroval a zmizol. Dvaja ľudia v oranžových vestách, čo tam akože upratujú množstvo blata, ktoré tam nákladiaky urobili, mu povedali, nech je ticho a nechá to na poisťovňu! To kde sme?
21. október 2013

Mária

Trinásťročné dievčatko na prechádzke so psom klučkuje medzi tatrovkami. Človek v oranžovej veste je upozornený na porušovanie predpisov a ohrozovanie detí na voľnom priestranstve. Opoveď mal pripravenú on dáva pozor na celú situáciu a autá jazdia pomaly, nemôže sa nič stať. Naozaj ostanú ľuďom z Kramárov len oči pre plač. To čo za arogantného stavebníka sme si pustili na sídlisko.
21. október 2013

Mária

Podnet na zastavenie výstavby ako aj odstránenie skládky bol v piatok zaslaný aj na mestskú políciu. Mestská polícia nekoná. Miestny úrad sa snaží situáciu riešiť stretnutím. To však nezastavilo stále narastajúcu skládku stavebného odpadu. Arogantný stavebník zasypal aj vstupy do priľahlých záhrad. V prípade, že konanie stavebníka nedokáže miestny úrad a ani mestská polícia zastaviť, podnet bude zaslaný na vyššie kontrolné orgány. Dnes je pondelok a stavebník sa takto (príloha) vysmieva mestskej časti Kramáre. Otázka na všetkých: "To naozaj naša mestská časť skončí ako skládka odpadu???"
22. október 2013

Mária

Dnes cca o štvrtej hodine priľahlé domy mali odstavenú pitnú vodu. Zamestnanci BVS tvrdia, že poškodenie potrubia a následné odstavenie vody nespôsobil arogantný stavebník. Ich verzia bola o poruche v priľahlom obytnom dome. Kedže každý dom má hlavný uzáver nie je mi jasné prečo voda bola uzavretá na celej ulici.Tvrdenie nechám preveriť priamo na BVS. Dnes sa skládka už neoplatila ani fotiť, žiaľ veľkosť nadobudla rozmer, ktorý sa na fotku nezmestí.
24. október 2013

Mária

Streda 17 hodín nákladiaky síce nejazdili, tak si konečne ľudia mohli vyjsť na prechádzku... mamička s kočíkom a trojročným dieťatkom a manželský pár asi s troj štvor ročnými deťmi prechádzajú okolo. V okolí nie je ani poriadne detské ihrisko, tak sa deti troška vybláznili na skládke. Naše deti si zas fandia na zimu bude tam dobrá sánkovačka a fotiť sa so skládkou sa im tiež nenaskytne každý deň. Však sme v hlavnom meste skoro stred Európy. Skládka stále nemizne. Stavebník zas oslovil blok domov Klenová, že nemá odkiaľ zobrať elektrinu na stavbu, žiadajú od obyvateľov pripojenie na našu trafo s vyhrážkami, že pod okná postavia generátor s 24 hodinovým chodom. Negatívny faktor emisie môžu dosahovať až 130 mg/m3 pre (PM10 a PM2,5) a 1000 mg/m3 pre NOx a 650 mg/m3 pre CO. To je za štandardných podmienok. Pri štarte môže byť limit akýkoľvek. Generátor musí mať výduchy nad obytnú zónu čo nemajú šancu dosiahnuť. A neverím že emisie tu bude vôbec niekto merať. Aké stavebné povolenie vlastne vystavil Miestny úrad??? Bez prívodu na hlavné siete a bez príjazdovej cesty. Tipujem, že podľa čísla stavebného povolenia to vybavil pracovník Ing. arch. Ľuboslava Konečná. Týmto sa jej chceme všetci veľmi pekne poďakovať, za problémy, ktoré nám opakovane spôsobuje stavebník a za neodborne pripravené stavebné povolenie.
25. október 2013

Marek Tettinger, hovorca BANM

Pekný deň,
ďakujeme za podnet. V uplynulých dňoch bola vykonaná kontrola staveniska, pri ktorej bolo zistené, že na uloženie výkopovej zeminy na medziskládku na pozemku parc.č. 19470/221, k.ú. Vinohrady, ktorá je vo vlastníctve NÚSCH, má stavebná firma súhlas vlastníka.
Nakoľko však nemá súhlas na predmetné od orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve a preverením stavebného povolenia sa zistilo, že odpad mal byť odvážaný priebežne, predmetný podnet v časti umiestnenia výkopovej zeminy bol zaslaný na Okresný úrad v Bratislave, odbor starostlivosti o životné prostredie. Súčasne bol stavbyvedúci upozornený na túto skutočnosť o poučený o dôsledkoch.
25. október 2013

Mária

Drahý obyvatelia, konečne sa ozval miestny úrad, povedal, že je všetko v poriadku a predložil povolenie NSCHU, kde štatutár NSCHU povoľuje skládku a všetko čo sa Vám nepáči. Zjavne náš úrad nepozná legislatívu SR. Už je odhalená aj vplyvná osoba, ktorou je p. Béleš (Cresco) cez spoločníka Ing. Ivan Tonhauzer , PhD. z fy. Vlárska, ktorý je stavebníkom. Takže teraz vieme prečo je všetko v úplnom poriadku. Poslednú aktualizáciu mi už tento portál nedovolil zverejniť.prečo je všetko v úplnom poriadku. Poslednú aktualizáciu mi už tento portál nedovolil zverejniť. Je pred voľbami tak sa nenechajme zastrašiť. Zadalšie stavebník obťažuje okolité dom z Parku Klenová, že nemá pripojenie na elektrinu s vyhrážkami umiesnenia agragátu. Zároveň požadoval súkromné popzemky z parkovacími miestami na umiestnenie pre jeho príjazdovú cestu. Jablko hnije od stredu. Inak čakám, že mi asi zablokujú prístup úplne nakoľko asi ja budem teraz tá nepohodlná osoba.
25. október 2013

Mária

Ešte rychlovka, povolenie skládkovať povolil nejaký ing. Mongi Msolly z NSCHU...v mene spol. však musia podpisovať min dvaja (vid OR). Takže dokumenty sú neplatné. Naš MU sa s tým však uspokojil, pre nich je všetko OK. Celý podnet bol zaslaný aj na min. zdravotníctva, ktoré je hlavným akcionárom. Myslíte si že je v poriadku ak jeden človek rozhoduje o účelovosti štátnych pozemkov. Vlastne zhrnutie Ing. Msolly povolil skládku stavebného odpadu v obytnej zóne. Myslím, že k tomu už naozaj nieje čo dodať.
28. október 2013

Mária

Stavebník v nočných hodinách 26.10.2013 splnil svoju vyhrážku a pripravil obyvateľom rušnú noc. Naštartoval svoju techniku na pozemku a agregát na výrobu elektriny v čase cca 23 hodín v noci. Desiatky obyvateľov oslovovalo mestskú políciu, tá však obyvateľom v noci oznamovala, že stavebník má povolenie z miestneho úradu rušiť nočný klud. A tak si stavebník veselo pracoval. Chcem upozorniť, že stavebník mal na noc povolené tvoriť prípojku na plynový rozvod a nie rušenie nočného kľudu, v prípade, že nemal elektrinu na osvetlenie mal si najprv zriadiť prípojku na elektrinu a potom na plyn, takže podnet pôjde aj na stavebnú komoru. To pomáhaj a chráň je myslené akože pomáhať a chrániť ľudí čo porušujú zákony. Táto stavba sa práve začala bude trvať rok ... nenechaj ťa sa oklamať stavebníkom a ani orgánmi v našej mestskej časti.
29. október 2013

Mária

Hovorca BANM je fakt vtipálek, uviesť, že dokument, ktorý predložilo NSCHU je právoplatný, dnes je zaslaný ako podnet na overenie jeho právoplatnosti na Ministerstvo zdravotníctva, ktoré je 100% akcionárom spol. ktorá dokument akože vystavila. Dokument podpísal niekto v zastúpení. Vzhľadom nato, že sa jedná o vec zmeny účelovosti pozemku inak ako je zapísané v katastry (t.j. trávnaté plochy). Nechám preveriť aj poverenia na osobu, ktorá sa tam podpísala. Je viac ako pravdepodobné, že sa jedná o podvod. Konať vo veciach NCSHU musia vždy dvaja štatutári. Je smutné, že miestny dokáže tento dokument vôbec brať za nejaký záväzný dokument a nikto si tam nevie overiť jeho pravosť. Presne ako sa v sobotu uspokojila mestská polícia s nejakou hlúposťou, že stavebník môže rušiť nočný kľud.
29. október 2013

Mária

29.10. 2013 Podnet zaslaný na ministerstvo zdravotníctva:
Podnet na prešetrenie pravosti a právoplatnosti dokumentu, ktorý vystavil Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (ďalej len NÚSCH,a.s.).

Žiadam o prešetrenie pravosti a právoplatnosti dokumentu, ktorý je tohto času súčasťou konania vo veci nepovolenej skládky stavebného odpadu pri výstavbe "Bytového Domu Vlárska" , stavebné povolenie č. ÚKaSP-2011/193-SP-KON. Miestny úrad Nové mesto (MÚ NM) sa mylne domnieva, že dokument má relevantnú hodnou pri riešení skládkovania stavebného odpadu. Zároveň MÚ NM dokument zaslal na Okresný úrad životného prostredia Bratislava ako podkladový materiál. Jedná sa o list NÚSCH,a.s. , Ul. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 37, zn. 060/2013 zo dňa 14.10.2013 adresovaný spol. Hornex, a.s., Ing. Štefan Baksa, Agátová 4D, 841 01 Bratislava 42 (v prílohe). Podnet na vystavenie listu bol od spol. Hornex vo veci skládkovania stavebného odpadu číslo listu P1616/35.
V tejto súvislosti žiadam aby Ministerstvo zdravotnícka ako jediný akcionár spoločnosti NÚSCH,a.s. vykonal kontrolu konania tejto spoločnosti:
1. Kontrola registratúry NÚSCH,a.s. vyšlej a došlej pošty v súvislosti s touto dokumentovanou komunikáciou.
2. Identifikáciu osoby, ktorá sa podpísala v zastúpení za Ing. Mongi Msolly - ho, predsedu predstavenstva a gen. riaditeľa NÚSCH,a.s.
3. Preverenie dokumentu , ktorý poveruje podpísanú osobu zastupovať NÚSCH,a.s., v konaní ako je povolenie na prenájom resp. zapožičanie pozemku tretej osobe (na súkromné účely) ako aj konanie, resp. vystavenie súhlasu vo veci zmeny podstaty účelovosti pozemku inak ako je zapísané na Úrade geodézie, kartografie a katastra SR.
4. Preveriť konanie spoločnosti NÚSCH,a.s v súlade s obchodným registrom pričom: "Konať v mene spoločnosti sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva, z toho jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve, podpisujúci pripoja svoj podpis."
Zároveň, chcem upozorniť, že skládka stavebného odpadu je v rozpore so zákonom o odpadoch a jeho prislúchajúcim vyhláškam a stavebník nedisponuje Súhlasom orgánov štátnej správy o odpadovom hospodárstve na jej umiestnenie. Nepovolená skládka stavebného odpadu je zdrojom prašnosti t.j. únik prachových častí PM10 a PM2,5, ktoré spôsobujú chronické a akútne problémy horných a dolných dýchacích ciest. Stavebná skládka momentálne o rozlohe 50x5 a výška 5 metrov je neoznačená, neoplotená cca 50m od obytného domu a padajúce kamene môžu spôsobiť ujmu na zdravý okoloidúcich obyvateľov, pričom právne za akúkoľvek ujmu na zdravý a majetku bude zodpovedný majiteľ pozemku, ktorý je uvedený na Liste vlastníctva.
Tento podnet je podaný na základe §19 zákona 17/1992 o životnom prostredí v znení jeho neskorších noviel. Poprosím aby z preverených dokumentov bola vytvorená fotokópia a bola zaslaná na MÚ NM aby bola k nahliadnutiu obyvateľom tejto mestskej časti a médiám.
04. november 2013

Mária

Tak takto to vyriešilo ministerstvo zdravotníctva, podnet postúpil regionálnemu úradu verejného zdravotnícstva
"Dobrý deň,
Z Ministerstva zdravotníctva SR sme obdržali Váš email. Zasielame vám nasledujúce vyjadrenie:
ÚVZ SR si vyžiadal stanovisko z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorý je miestne príslušný vykonávať štátny zdravotný dozor (aj na základe podnetov) pre oblasť Bratislavského kraja:
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto správne postúpil uvedený podnet na umiestnenie medziskládky zeminy na Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie.
Problematiku skládok odpadu rieši rezort životného prostredia, nie orgán verejného zdravotníctva podľa zák.č. 355/2007 Z.z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dočasná skládka zeminy môže obťažovať okolie prašnosťou, nie je však zdrojom zdravotne významných mikročastíc PM10 a PM2,5, ktoré vznikajú pri spaľovacích procesoch. Preto jej pôsobenie nie je možné deklarovať ako ohrozovanie zdravia, ale obťažovanie."
Je smutné, že RUVZ nevie, že skládka stavebného odpadu ako aj samotná výstavba je zdrojom PM10 a PM2,5, možno by stačilo chytiť do ruky Akčný plán pre Bratislavu (VZV KÚ ŽP 1/2007), ktoré vypracováva KU v spolupráci s SHMU hned §3 . Stavebníctvo jej sekundárnym zdrojom prašnosti a pri prekročnení denného priemerného limitu nad 50 mikrogramov, vydáva OU BA príkaz na obmedzenie prašnosti opakovaným kropením. Vyzerá, že v SR pracujú samí odborníci a nikto nevie vlastne čo má robiť. Skládka naberá na rozlohe. A hlavne to obťažovanie je pekný fór, myslím, že väčšina čo to stále trpíme by im asi vedela rozprávať. Čo je smutné stavebný úrad nezastavil výstavbu do vyriešenie nezrovnalostí, asi podnety pôjdu už len na prešetrenie nečinnosti všetkých orgánov.
06. november 2013

Mária

Takže stavba je stále hlučná polícia stále chráni ktovie koho, ludia volajú na políciu, dokonca tam chodia aj osobne a nič. Polícia nevie preukázať povolenie rušenia nočného kľudu ako ani hlučnosť staveniska ako mi jedna suseda oznámila a dokonca vyzará, že nikto s tým ani nemieni nič robiť. Som zvedavá ako mienia orgány štátnej správy odškodniť trpiacich obyvateľov. Zatiaľ situáciu beriem do vlastných rúk a podnet na prešetrenie lahkovážneho konania polície bol včera poslaný. Prikladám list zatiaľ zaslaný na MUBA. "Dobrý deň, v súvislosti s pretrvávajúcimi problémami pri výstavbe „BD Vlárska“, si Vás dovoľujem požiadať o dokument, ktorým Miestny úrad povolil stavebníkovi v noci 26.10.2013 rušenie nočného kľudu (túto informáciu poskytovala v noci mestská polícia ako aj samotný stavby vedúci, pričom stavebník práce neukončil). Konaním stavebníka bol porušený §13n ods. 1 zákona 596/2002 a súčasne §47 pís. j) zákona 50/1976, mám zato, že výnimku zo zákona, môže udeliť iba prislúchajúce ministerstvo, vzhľadom nato, že zákony sú tvorené podľa zákona 19/1997 z tohto dôvodu ich zmenu nemôže povoľovať jednotlivec ani Miestny úrad. Zároveň poprosím o dokument, ktorým bola stavebníkovi povolená práce (tvorba plynovej prípojky) práve v tomto čase. Kópie - scan dokumentov poprosím zaslať elektronicky do 5 pracovných dní od doručenia. Dokumenty budú slúžiť ako podklad pri šetrení nedostatočného resp. žiadneho postupu mestskej polície a iných orgánov štátnej správy v tejto súvislosti a zároveň budú dokumenty slúžiť pre stavebnú komoru v súvislosti s nevhodne zvolenými pracovnými postupmi a opakovaným porušovaním zákonov SR (Z. 50/1976, z. 596/2002, z. 39/2013, z. 223/2001) stavebníkom. V prípade, že nebudú dokumenty predložené do uvedeného termínu, budem mať zato, že žiadna dokumentácia v tejto súvislosti neexistuje a stavebník zavádzal orgány štátnej správy ako aj obyvateľov mestskej časti a celý podnet bude ihneď postúpený štátnej polícii a stavebnej komore." Druhé štádium riešenia budú papiere stavebníkov na stavebnej komore.
08. november 2013

Mária

Dnes bol zaslaný list na RUVZ kópia BA NM, min,. ŽP a min. zdrav. a okresný úrad. Nech sa páči:
Vec: Podnet na riešenie problémov pri výstavbe BD Vlárska - v pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti zdravotníctva
Poprosím o pomoc pri riešení opakujúcich sa problémov súvisiacich s výstavby “ BD Vlárska“ stavebné rozhodnutie č. ÚKaSP-2011/193-SP-KON (SP). Rušenie nočného kľudu, práce v čase pracovného pokoja, prašnosť prostredie ako aj zúfalosť obyvateľov v tejto veci niečo riešiť.
Stavebník: Vlárska s.r.o. v zastúpení G-MANAGEMENT, s.r.o., zhotoviteľ HORNEX, a.s. opakovane porušuje stavebné povolenie vydané Mestskou časťou Bratislava v súvislosti so zákonom 460/1992 šiesty oddiel-čl.44-ods.1.
Stavebník podľa bodu 16, je povinný dodržovať §27-§29 zákona 355/2007 o ochrane a podpore verejného zdravotníctva a vykonávať s týmto súvisiace aktivity iba v čase pondelok až piatok od 7,00 hod do 18,00 hod. Stavebník opakovane vykonáva stavebné aktivity v čase pracovného pokoja (sobota, nedeľa). Miestny úrad dňa 23.10.2013 vykonal kontrolu stavby, pričom stavebníkovi bola podľa zápisnice vykonaná aj kontrola stavebného denníka. Zápisnica neuvádza riešenie tejto nezrovnalosti a ani jej identifikáciu. Práca stavebníka však 26.10.2013 cca 7 hod už bola ohlásená orgánom policajného zboru, ktorý v denných hodinách zastavil stavebníka v ďalšom výkone. Stavebník však prácu opätovne začal v nočných hodinách cca o 21 hod (naštartovaná stavebná technika a agregát) tento stav napriek desiatkam oznámení na orgán PZ už PZ neriešil (ľahostajné riešenie PZ bude riešiť magistrát hl. mesta SR Bratislava krajské riaditeľstvo PZ). Stavebník spôsoboval hluk a svetelný smog. Stavebník ako vysvetlenie podával, že robí prípojku plynu na ktorú má povolenie iba na túto nočnú hodinu. Chcem zdôrazniť, v prípade že mal stavebník povolenie (ktoré žiaľ ani nevedel predložiť) sa pripájať v noci, mal mať stavebník pripravené výkopové práce, ktoré mal uskutočniť v súlade so SP a mal mať zriadenú ako prvotnú prípojku na elektrickú energiu aby nebol nútený využívať agregát na výrobu elektrickej energie v nočných hodinách – stavebník nevyužil správneho postupu ako aj správnej techniky tak, aby dodržal ústavné právo obyvateľov podľa šiesty oddiel-čl.44-ods.1 zákona 460/1992. Nevhodnosť postupu a využitia nevhodnej techniky bude postúpené k riešeniu na stavebnú komoru. Z tohto dôvodu, beriem stavebníkovo zdôvodnenie za irelevantné. Poprosím o šetrenie nočného kľudu ako aj práce v čase pracovného pokoja sobota, nedeľa a vykonania adekvátnej nápravy.
Stavebník podľa bodu 21 dotknutá organizácia Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave (tohto času KU ŽP v BA): držiteľ je povinný vytvorený odpad odviesť k oprávnenému odberateľovi a súčasne držiteľ odpadov zabezpečí zhodnotenie stavebných odpadov prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s odpadmi. Tento fakt pri kontrole na mieste, bol tiež prehliadnutý. Stavebný odpad končí na priľahlých pozemkoch ako nepovolená skládka stavebného odpadu (skládka stavebného odpadu je tohto času riešená na Okresnom úrade ŽP Bratislava) a nie je zabezpečená pred únikom prachových častíc. Stavebná technika jazdí cez trávnaté porasty (jazda mimo spevnenej príjazdovej plochy s výjazdom na zástavku MHD Vlárska bude riešiť Krajské riaditeľstvo PZ – dopravný inšpktorát ), len pár metrov od obytných domov. Vzhľadom nato, že kontrola na mieste nezastavila skládkovanie a ničenie trávnatých porastov, skládka ako aj nezatrávnený pozemok zhoršujú zdravotný stav astmatikom a ľudom trpiacich na ochorenie dýchacích ciest. S ohľadom na polohu Slovenskej republiky, ktorá je v severozápadnom prúdení , sa skládka stavebného odpadu ako aj stavba nachádza pár metrov severozápadne od obytných domov, čím sa účinok prachových častí znásobuje. Šetrenie tejto skládky už bolo na RUVZ a odpoveď mi bola zaslaná dňa 31.10.2013 z Vášho komunikačného odboru, mám však zato, že s ohľadom na §3 VZV KUŽP 1/2007 z 15.2.2007 je stavebná činnosť hlavným zdrojom prašnosti a príloha 3 skládka zeminy je minimálne sekundárnym zdrojom prašnosti, z tohto dôvodu je odpoveď pre mňa nepostačujúca. Chcem podotknúť, že v stavebnom povolení bod 17 je uvedené aby stavebník akceptoval VZV KUŽP 1/2007, čím aj miestny úrad má zato, že stavenisko je zdrojom prachových častí PM10.

V tejto súvislosti si dovoľujem navrhnúť kontrolu/meranie hlučnosti staveniska ako aj kontinuálny monitoring kvality ovzdušia meranie PM 10 v blízkosti stavby/priľahlých obytných domov, ktorý bezodplatne zabezpečuje SHMÚ - Kalibračné laboratórium s názvom projektu Systémové a technické zabezpečenie laboratórií SHMÚ vo vzťahu k monitorovaniu kvality ovzdušia s kódom ITMS 24130120003. Projekt bol financovaný z fondov Európskej únie spadajúce pod Ministerstvo životného prostredia.

Za akúkoľvek pomoc pri zastavení porušovania zákonov SR a hájení ústavných práv obyvateľov tejto mestskej časti, Vám vopred ďakujem.
14. november 2013

Mária

Takže dnes malo byť stretnutie so starostom MU NM BA, ten však pol hodinu pred sedením z toho vycúval. Dnes bol preto zaslaný podnet na Krajské riaditeľstvo policajného zboru a na magistrát v súvislosti s jazdou po trávniku, svojvoľný výjazd rovno na zástavke MHD Vlárska, neosadené prenosné dopravné značenie a dopravné kolízie, ktoré spôsobujú nákladiaky. Okolitý obyvatelia sú zúfalí hodnoty hluku merajú na vlastné náklady a zisťujú, že sú prekročené . Hluk trvá tak 11 hodín denne od 7,00 do 18,00. Prach lieta úplne všade, stavebník si istý svojím krytím v štátnej správe. Ľudia s malými deťmi a dôchodcovia už sú bezradní ...úradnikom je to stále jedno...pán Béleš má kúpenú asi celú republiku. Nič v zlom modré slúchadlá si asi neuplatí. Takže zajtra urgencia RUVZ. A vyzerá, že celý balík zabaliť do obálky a pôjdeme aj na úrad vlády a dúfam, že sa ulakomý aj nejaká tá Joj alebo Markíza. Bonbónik bude stavebná komora a štátna polícia. Ale to až na záver.
26. november 2013

Odpoveď samosprávy

Pekný deň,v súvislosti s podnetom sme v uplynulých dňoch obdržali stanovisko Okresného úradu Bratislava (odbor starostlivosti o životné prostredie):
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP ako príslušný orgán v odpadovom hospodárstve oznámil, že pri kontrole realizácie výstavby BD Vlárska nezistil porušenie zákona o odpadoch a súčasne oznámil, že na základe žiadosti zhotoviteľa stavby spoločnosti HORNEX, a.s. odsúhlasila vyjadrením OÚ-BA-OSZP3-2013/2621/DAD/III zo dňa 08.11.2013 dočasné uskladnenie zeminy z prebiehajúcej výstavby BD Vlárska na pozemku parc.č. 19470/221, k.ú.Vinohrady(aj na základe súhlasu vlastníka pozemku).
Súčasne OÚ BA, odbor starostlivosti o ŽP bude i naďalej stavbu monitorovať tak, aby stavebník najneskôr v deň ukončenia stavebných prác uviedol predmetnú parcelu do pôvodného stavu v zmysle vyššie uvedeného vyjadrenia.

Marek Tettinger, hovorca BANM
27. január 2014

Mária

spol HORNEX si na stavbe aj na úradoch robí čo chce. Vykonávanie hlučných prác v sobotu a nedelu nemá záujem zastaviť ani polícia. Nočné práce sa dejú dokonca za podpory mestskej časti Nové mesto. Skládka odpadu na štátnom pozemku nadobudla status, súkromný pozemok nevstupovať - nechám prešetriť MZ SR. Kam až dokáže zájsť korupcia na našich úradoch? Stavebník dokonca pristavil neosvetlený žeriav v blízkosti pristávacích plôch našich nemocníc. To je už trúfalosť ohrozovať životy ľudí za účasti našej štátnej správy.
10. február 2014

fero

Ukážka nielen arogancie úradníkov, ale aj holubičej (alebo skôr teľacej?) povahy tohoto národa. Okrem pani Márie tu vidím jediný komentár zo strany obyvateľov. Neviem či sa nenamáhate zbytočne, pretože tým stovkám inak slušných teliatok, ktoré žijú okolo a s ktorými sa každý deň slušne pozdravíte (a možno aj ponadávate na ten bordel okolo), je to jedno.

Napriek tomu, čo som napísal v predchádzajúcej vete Vám prajem veľa energie a nenechajte sa odradiť pasivitou tých teliatok okolo Vás.

Úrady sa budú silou-mocou zbaviť sa zodpovednosti, budú vám písať ničnehovoriace odpovede - s jediným cieľom vyčerpať Vás.

Ako ďalší krok by ste mohli dať preskúmať rozhodnutia úradov na prokuratúru. Dá sa to poslať aj emailom (stačí poslať na GPSR@genpro.gov.sk, oni to prepošlú na príslušnú prokuratúru) - ale prokuratúra nepreskúma všetky dokumenty (podľa zákona nemôže). Preskúmať môže napr. rozhodnutia vydané v správnom konaní (ale aj iné dokumenty, presnejšie je to v zákone o prokuratúre). Na odpoveď majú lehotu dva mesiace (a radi ju využívajú).

Možno aj úrad ombudsmana by mohol niečo spraviť, ale keďže tu ide len o akési "nežné" presadzovanie zákona, veľmi Vám asi nepomôžu. Ale získate ďalší právny názor za veľmi výhodnú cenu... Úrad sa zaoberá porušovaním základných ľudských práv a takým je podľa ústavy aj právo na zdravé (alebo čisté?) životné prostredie. Tiež by malo stačiť poslať to emailom.

O ten žeriav by sa asi mohol zaujímať nejaký letecký úrad a ak je v blízkosti pristávacích plôch, možno aj ak je osvetlený, ale v týcto veciach sa nevyznám, len si tak tipujem.

Prajem Vám dostatok energie, ak ste to už náhodou nevzdali.
11. február 2014

Mária

Hej píšem si tu sama a tiež ma to mrzí a už ani moc neprispievam...od vtedy sa udialo strašne veľa...máme to tak na 30 strán. Už sme to všetko riešili na týchto úradoch:
MU NM BA
SIŽP
OÚ ŽP BA
Mestská polícia BA
Ministerstvo zdravotníctva
Ministerstvo životného prostredia
Ministerstvo vnútra
Magistrát
Krajské riaditeľstvo policajného zboru
Štátny stavebný dohľad
Verejný ochranca práv (tohto času je žiadosť (registrovaná)
Korupcia ale prekvitá v celej republike. Obudsman nechal aby sa úrady vyjadrili, takže sa čaká...Robí sa tu 11 hodín denne 7 dni v týždni a niekedy aj v noci...tipujem, že prenájom žeriavu je drahý a tak úplatok všetkým zainteresovaným je menšia výdavková položka pre stavebníka. Na žeriav sme okamžite upozornili leteckú záchrannú službu, ide tu aj o naše životy, pretože domy sú dosť blízko. Všetka korešpondencia sa priebežne posiela ombudsmanovi. Ešte mám v pláne stavebnú komoru a ministerstvo výstavby..ale nič si od toho nefandím..celá vec bola zaslaná aj na úrad vlády, ale iba na vedomie....Rozhodnutia sú vydávané v rozpore zo zákonmi a niekedy aj so spätnou platnosťou skúsim ich nechať preveriť na tej prokuratúra. Okresný úrad ŽP vydal rozhodnutie so spätnou platnosťou a tiež mimo zákon a Miestny úrad vydáva povolenia, ktorým povoluje porušiť iný zákon...Teraz čakáme na parádny podvod... stavebník má vizualizácia o poschodie vyššiu, takže asi tu bude nové rozhodnutie zmena stavby pred dokončením...Inak už mi pár krát nešlo aktualizovať podnet....takže preto je to často iba ako diskusia mna samej
18. február 2014

Mária

Takže opäť mi odmietli aktualizáciu podnetu - vždy príde odvolávka na nesprávny formát obrázku, ktorý tam aj tak neprikladám. No na stavbe sa od januára kedy bol pristavený žeriav pracuje viac ako 11 hodín denne (lebo už im nestačí ani od 7,00 do 17,00 začína sa už pred 7,00 a večer o 18,00 ich tam ešte nájdete) 7 dni v týždni. Žeriav v najvyššom bode stále nie je osvetlený, čo v blízkosti dvoch heliportov je viac ako opovážlivé. Ako už vieme mestská polícia odmietla akékoľvek konanie voči stavebníkovi. Miestny úrad na tlak ombudsmana poslal priateľskú výzvu stavebníkovi aby sa držal stavebného povolenia. Stavebník však tento podnet miestneho úradu plne ignoruje, alebo má kúpenú dohodu na vzájomnú ignoráciu. Pravdepodobne úradníci naťahujú čas nezmyslami, nakoľko prenájom žeriava je drahá záležitosť a stavebník (krytie robí p. Béleš - osobnosť Nového mesta, aby sa nezabudlo) si túto službičku už dávno zaplatil. Ostatné úrady ako napr.štátny stavebný dozor tiež nič nerobí..všetci čakajú asi na dokončenie stavby, kedy to už bude všetkým jedno a všetci im budú môcť fúkať. Je naozaj škoda, že miestny úrad sa ani po zmene starostu po stránke korupcie vôbec nezmenil.
19. apríl 2014

Ľudmila Orbanová

Pani Mária, ja Vám tiež fandím. Držte sa.
23. apríl 2014

klin

KLIN SA KLINOM VYBIIIIIJA ...a niekedy treba bit mocno
24. apríl 2014

Mária

Predbežné záverečné zhrnutie skládka:
Skládka odpadu: Stavebník sa priznal, že sa jedná o odpad a pridelil mu katalogové číslo 170506 (obr 1) podla zákona o odpadoch. Okresný úrad ŽP v liste uvádza, že sa nejedná o odpad a preto sa skládka neriadi zákonom o odpadoch t.j. nemajú čo riešiť (obr 2), zároveň hovorca NM uvádza, že OUŽP skládku povolil (Neviem kto hovorcovi pripravuje text, ale čítať by mohol vedieť a nie závadzať ludí, že je niečo povolené).
Na skládke sa počas skládkovania objavila informácia: súkromný pozemok. Kedže pozemok patril NSCHU kde 100% akcionárom je ministerstvo zdravotníctva...Dovolím si tvrdiť, že štátny pozemok bol zázrakom prevedený do súkromného vlastníctva prevdepodobne spol Hornex. T.z., že štátny pozemok bez verejného obstarávania padol do rúk súkromnej osoby (na prenájom aj na predaj je povinné zo zákona vyhlásiť verejné obstarávanie).
24. apríl 2014

Mária

Pokračovanie k hluku:
K nočnému hluku, čo odmietla riešiť aj mestská polícia:
Stavebník mal povolenie od mestskej časti robiť nočné práce avšak pod podmienkou dodržania vyhlášky o hluku (obr1 ). Mestská polícia obyvateľom do telefónom klamala, že majú povolenie na naštartované dieselagregáty a na prekračovanie hodnôt hluku. Pre ombudsmana sa vyjadrili, že žiadne hlásenia od obyvateľov nemali (obr. 2). Mestská časť pre následné nočné práce, ktoré sa neskôr opakovali si dovolila dokonca aj odsúhlasenie porušovania vyhlášky o hluku (obr 3).
Všetko riešilo viacero orgánov štátnych správ...99% odpovedí bolo nás sa to netýka (t.j. načo je toľko úradov?), ombudsman uviedol, že úrady síce konali, to že nie v súlade so zákonom v prospech obyvateľov je problém už prokuratúry a nie ich. Média o to nemali záujem...však presstitútky. Starosta Rudolf Kusý sa na tlak obyvateľov rozhodol konať stavebníkovi zaslali priateľský list aby sa držali stavebného povolenie...(stavebníka to asi pobavilo). Následne uskutočnil sedenie s obyvateľmi a stavebníkom. Stavebník prislúbil upratanie chodníkov do 30.3.2014 a odstránenie skládky do 31.4.2014. Na chodníkovu časť sa stavebník vykašlal a počkal kým zarastie kríkmi. Skládka tam žial je doteraz a nikto z obyvateľov neverí, že sa jej niekdy ešte zbavíme, leda na náklady mestskej časti čo budú teda naše peniaze, za ktoré sme mohli mať možno pár lavičiek. Pekným gólom bolo ked stavebník a nakoniec sa pridal aj stavebný úrad tvrdili, že stavebné povolenie je napísané tak, že pracovať môžu 24 hodín denne 7 dni v týždni...a hodiny, ktoré sú tam uvedené sú len pre hlučné práce. Nie je mi teda jasné prečo (obr. 1) stavebné oddelenie povolilo nočné práce s podmienkou dodržanie nočného kludu. V tomto vyjadrení si nejako odporujú. Takže tolko neschopných ludí čo vydalo toľko papierov a toloko neschopných úradov ktoré nič nemôžu a prominentný stavebník .... a máme tu ukážku demokracie v kombinácii s kapitalizmom.
24. apríl 2014

Mária

Troška zdvojená fotodokumentácia: tak náprava toho ostatného odpadu. A pekne rozjazdený trávnik. Podotýkam, že povolenie od majiteľa stavebník nemá, nakoľko majiteľom je skupina 6 súkromných osôb. Zároveň by stavebník a aj všetko kontrolné orgány mohli poznať definíciu účelovej cesty podla cestného zákona. verím, že 99% z nich má vodičský preukaz. Na účelovú cestu treba mať okrem povolenia majiteľa aj stavebné povolenie.
Ostáva len otázka úradníci sú ťažko skorumpovaný alebo ťažko hlúpy?
24. apríl 2017

Mária

Masaker s pred 4 rokov sa bude opakovať. Starosta Rudolf Kusý tento rok vydal súhlas na devastáciu zelene verejne prístupnej. Obyvatelia to berú ako "službu ľudom".

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania