Budyšínska - poškodený chodník

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Nové Mesto

Vyriešený
meno
Tomáš 27. januára 2019

Poškodený obrubník pri priechode pre chodcov.

27. január 2019

Jozef

Čo navrhuješ ? Odstrániť strom ?
27. január 2019

Tomáš

Odkazpre ... je priestor pre nahlásenie problémov v našom/Vašom okolí. Podnety sú komunikované so samosprávou atď. ... .

Ako občan som využil tento “priestor„ a podal podnet. Návrhy/riešenia v tomto prípade sú na strane obce, ktorej základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, podľa Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení (Zákon č. 369/1990 Zb.).
27. január 2019

Jozef

🤔
04. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol zaslaný na vybavenie.

Kancelária starostu
12. september 2019

Peter Oravec

Samospráva ignoruje aj tento podnet.
Prosím o preposlanie samospráve.
08. marec 2020

Tomáš

Od nahlásenia/odpovede prešlo cca 13 mesiacov a výsledok = 0 !

Prečo ?!
08. marec 2020

Tomáš

Od nahlásenia/odpovede prešlo cca 13 mesiacov a výsledok = 0 !

Prečo ?!
08. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Podľa vyjadrenia investícií a verejného obstarávania MČ BANM má pripravený projekt obnovy stromoradia na predmetnej ulici, ktorý je naviazaný na poskytnutie grantu z EHP a Nórska. V súčasnosti je projekt v štádiu posudzovania. Po jeho schválení bude rekonštrukcia pozostávať z nasledovných riešení:

- komplexná obnova uličnej aleje výsadbou nových drevín s maximálnym zreteľom na vytvorenie kvalitného a vyhovujúceho priestoru pre korene drevín,
- pokiaľ sa dendrologickým posudkom preukáže, že strom je zdravý, bude v časti chodníka vybudovaná lavička na prekrytie koreňovej sústavy tak, aby strom dostával dostatok vlahy a pešia komunikácia nebola narušená koreňovou sústavou zelene
- stromy do uličnej aleje boli vybrané na základe participačného prieskumu s obyvateľmi riešenej ulice
- dreviny budú sadené do 200 cm širokého priebežného, zeleného, vegetačného pásu, oddeľujúceho cestu od chodníka
- pešie komunikácie budú navrhnuté z dlažby resp. z iného materiálu, ktorý vytvorí vode priepustný povrch
- pešie komunikácie budú klopené k zelenému pásu, čím sa spadnutá zrážková voda udrží v území, v zelenom páse

Kancelária starostu
13. máj 2020

Peter Oravec

Neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
11. marec 2021

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
30. marec 2021

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
10. máj 2021

Peter Oravec

Dobrý deň,
prosím admina, aby požiadal samosprávu o aktualizáciu vyjadrenia k podnetu.
S pozdravom.
10. máj 2021

Jozef

Na Budišinskej nastal pohyb. Snáď k lepšiemu.
07. december 2021

Peter Oravec

Dobrý deň,
myslím, že toto by sa mohlo označiť ako vyriešené.
S pozdravom.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania