Cesta na Kamzík - Verejné toalety

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Vyriešený
meno
- 29. januára 2019

Magistrát nechal na Kamzíku postaviť za 120 tisíc nové toalety a avizoval vtedy, že „Toalety budú strážené a prevádzkové hodiny budú spresnené podľa toho, aké budeme mať skúsenosti s prevádzkou a samozrejme, že ich stanovíme aj v závislosti od ročného obdobia a od vyťaženosti zariadenia.“ V praxi to bohužiaľ vyzerá, že toalety sú zamknuté (takmer?) vždy, aj cez víkendy, kedy by ich využilo veľa ľudí. Žiadna prevadzková doba tam samozrejme písaná nie je.

Mohol by prosím magistrát zabezpečiť, aby boli toalety pre návštevníkov lesoparku normálne dostupné a funkčné? Ďakujem

(Fotografia je z článku na Bratislava24)

30. január 2019

Anonymný užívateľ

Také drahé toalety treba šetriť, preto sa nepoužívajú ........
04. február 2019

Peter Oravec

ad anonym... súhlasím, ak je to irónia.
06. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

vo veci Vášho podnetu si Vás dovoľujeme informovať o postupnosti krokov výstavby verejných toaliet. Mestské lesy v Bratislave ukončili výstavbu verejných toaliet na Kamzíku 9.10.2018.

Ďalej nasledovalo:

-porealizačné zameranie stavby
-11.10.2018 doručené oznámenie z mestská časť Nové Mesto (ďalej len "MČ Nové Mesto") o začatí kolaudačného konania, ústne pojednávanie bolo zvolané na 23.10.2018
-dotknuté orgány vydávali postupne svoje stanoviská ku kolaudačnému konaniu, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hlavného mesta SR Bratislava požadoval Protokol o skúške vzorky vody zo spotrebiska, ktorý bol vystavený 12.11.2018
-posledné stanovisko ku kolaudačnému konaniu poskytol OÚ Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia dňa 20.12.2018
MČ Nové Mesto vydala dňa 21.12.2018 kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.12.2018
-25.1.2019 prideľuje MČ Nové Mesto súpisné číslo na stavbu „Verejné toalety na Kamzíku“, posledný doklad aby stavba mohla byť zapísaná do katastra nehnuteľností
-Mestské lesy Bratislava zasielajú 25.1.2019 na Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy všetky potrebné doklady, aby Magistrát mohol dať stavbu „Verejné toalety na Kamzíku“, zapísať do katastra nehnuteľností v prospech Hlavného mesta SR Bratislava

Po splnení všetkých zákonných podmienok môže Magistrát pristúpiť k spusteniu prevádzky verejných toaliet na Kamzíku.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravomOddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
07. február 2019

Anonymný užívateľ

Magistrát, vďaka za informáciu. Zdá sa, že po rokoch začínate reagovať na podnety obyvateľov.
20. február 2019

Filip Kiko

Nefunkčné záchody. Neplnia svoj účel.
25. marec 2019

Peter Oravec

Stále nefunkčné. Dokedy? Na čo čakáte???
15. apríl 2019

Peter Oravec

https://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/54321-foto-a-video-preco-nie-su-nove-toalety-na-kamziku-za-vyse-120-tisic-dodnes-otvorene
Tak neschopné vedenie mesta tu už dávno nebolo.
Prosím o preposlanie aktualizácie magistrátu.
29. apríl 2019

Peter Oravec

Okrem toho, že WC sú zatvorené, sa začína už aj rozpadávať dlažba. WC sa ešte nepoužívajú, a už sa rozpadávajú...
Tak neschopné vedenie mesta tu už dávno nebolo.
Prosím o preposlanie aktualizácie pánovi Vallovi.
17. jún 2019

Peter Oravec

Prosím o preposlanie magistrátu.
18. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie, ktoré sa ním už zaoberá. Keď dostaneme odpoveď, budeme Vás informovať.


S pozdravomOddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
27. december 2019

Peter Oravec

Počas vianočných sviatkov znovu zatvorené. Žiaden oznam, nič. V okolí Kamzíka boli stovky ľudí.
Prosím o preposlanie samospráve.
07. január 2020

Peter Oravec

Po novom roku toalety fungovali, takže asi vyriešené. Predbežne :-( :-)

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania