Bratská-chodník-chýbajúci

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Neriešený
meno
Pavol Filo 28. januára 2019

Spol. Incheba (alebo neviem kto) si malé parkovisko pozdĺž Viedenskej cesty parkovisko ohradila plotom (vyznačené červenou). Odvtedy sú chodci na obídenie tohto parkoviska nútení použiť cestu. LEN pri dobrom počasí (žiadne blato, sneh) možno využiť úzky vychodený chodníček popri ceste (vyznačený žltou) s dĺžkou cca 75 m. Ten je však aj za ideálnych podmienok úplne nevyužiteľný pre matky s detským kočíkom. Pre objektívnosť treba dodať, že cez tento úsek Viedenskej cesty síce nechodí veľa áut ani chodcov, ale súčasné riešenie je voči peším dosť arogantné...
S pozdravom PF

13. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet a v predmetnej veci Vás informujeme, že ide o súkromný pozemok (viď.priložená fotodokumentácia). Nakoľko Magistrát hl.mesta SR Bratislava nie je oprávnený zasahovať do majetku, ktorý nie v jeho vlastníctve alebo v správe, je potrebné sa v predmetnej veci obrátiť na vlastníka alebo správcu pozemku.

Ďakujeme za porozumenie a ostávame s pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
13. február 2019

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: v zmysle textu a fotodokumentácie
14. február 2019

Michal Haman

Podnet bol preposlaný na Incheba, a.s. (email: incheba@incheba.sk)

Michal Haman
Administrátor pre Petržalku

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania