Bradáčova-zviera-túlavé

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

V riešení
meno
Igor 31. januára 2019

Poprosím o čo najrýchlejšiu deratizáciu proti potkanom, v zrušenom stánku SAMY KEBAB sú potkany. Videl som minimálne 5 sa schovávať v stánku. Pre istotu nech skontrolujú aj vedľajší stánok, ktorý je dlhodobo z technických príčin zatvorený. Ďakujem.

27. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet.


Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka vyzve vlastníkov sezónneho stánku na Romanovej/Bradáčovej ulici, aby v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.2/20014 o dodržiavaní čistoty a poriadku zabezpečil nápravu a znečistenie odstránil. Vlastníka tiež upozorníme, že podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, je jeho povinnosťou zabezpečiť deratizáciu objektu.

Kto? MÚ Petržalka - Oddelenie životného prostredia

MÚ BA - Petržalka
15. máj 2019

Chodnik

Potkany stále pobehujú, aj počas dňa
27. jún 2019

nezvladate.to

"Z občianskeho rozpočtu na rok 2019 sú pridelené finančné prostriedky v sume 25 154 eur na
riešenie problému ferálnych mačiek."

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vediet/Schv%C3%A1len%C3%BD%20rozpo%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20na%20roky%202019-2021.pdf

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania