Jačmenná-webová stránka mesta-chýbajúce informácie

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený
meno
Martin Bak 29. januára 2019

Dobrý deň
Navrhujem, aby MiÚ v rámci Participatívneho rozpočtu 2019 pripravil a zverejnil podrobné pravidlá, ktoré presne stanovia akých oblastí alebo činností sa môžu/majú návrhy týkať, aké podmienky musia spĺňať, kto je oprávnený podávať návrhy, kto je oprávnený hlasovať a podobne. Po minulé roky boli podmienky nedostatočné a návrhy smerovali napr. k činnostiam, ktorých financovanie nemá zabezpečovať MČ (napr. aktivity VPS) alebo ktorých realizácia je zákonnou povinnosťou MČ (napr. bezbariérový vstup do budovy úradu).
S pozdravom

30. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
Postupujeme ho na riešenie príslušnému odbornému referátu úradu a o výsledku Vás budeme informovať.
Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory

31. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň Martin Bak,

ďakujem za podnet, Vaše výhrady prerokujeme na zasadnutí príslušnej komisie a prijaté opatrenia. Pravidlá budú spracované a zverejnené vo Vajnorských novinkách a na oficiálnej webovej stránke, v najbližšom termíne ako to boélo zverejnené aj v predchádzajúcom roku.Ing. Tomáš Kulka
vedúci oddelenia vnútornej správy
Miestny úrad

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.