Homolova-verejný poriadok-iné

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení
meno
Iveta Takáčová 08. februára 2019

Dobrý deň

na Homolovej ulici 2, pri prevádzke TERNO potraviny je umiestnená nefunkčná tel. búdka. Žiadame o jej demontovanie.

19. február 2019

Odpoveď samosprávy

Jedná sa o súkromný majetok na súkromnom pozemku. Už na prvý pohľad je reklamný panel riadne udržiavaný nie je nebezpečný a nevieme o tom, že by porušoval akýkoľvek predpis. Nemôžete predsa niekomu siahnuť na jeho súkromný majetok len tak.

Rastislav Bagar, prednosta MÚ Dúbravka
19. február 2019

Žigmund Branimír Hronsecký

Nebezpečný predsa je: trčia elektrické káble.
19. február 2019

Iveta Takáčová

Tak, ako poznamenal pán Andrej, trčia tam káble. Čo sa týka súkromného pozemku - je súkromný patrí Magistrátu hl. mesta. Predpokladám, že ako mestská časť ho máte v správe, tak asi viete, aj kto je vlastníkom tej nefunkčnej búdky, ktorá slúži len ako skládky pre neporiadok.
22. február 2019

Odpoveď samosprávy

Nemáte pravdu, naša mestská časť nemá pozemok v správe. Nájomnú zmluvu so súkromnou spoločnosťou uzatvoril zrejme magistrát. Preposielame podnet na magistrát na vyjadrenie.

Rastislav Bagar, prednosta MÚ Dúbravka
23. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie. O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
04. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet a v predmetnej veci Vás informujeme, že telefónna búdka sa nachádza na pozemku reg. „C“ parc. č. 1219/5, k.ú. Dúbravka. Pozemok je vo vlastníctve a priamej správe hlavného mesta SR Bratislava.

Hlavné mesto momentálne pripravuje materiál na ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby na príslušný stavebný úrad. Súhlas stavebného úradu je potrebný k následnému odstráneniu telefónnej búdky.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania