M. Schneidera Trnavského-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Neriešený
meno
Tomáš 11. februára 2019

Od križovatky Harmincova/M. Schneidera Trnavského v smere - Štadión ŠKP - IMET Squash Centrum - Letné Kúpalisko Rosnička - IUVENTA, je po oboch stranách cesty/chodníka neudržiavaná zeleň, čierne skládky, výtlky na vozovke/chodníku.

11. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie. O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
26. február 2019

Tomáš

M. Schneidera Trnavského-neporiadok a odpadky-čierne skládky

M. Schneidera Trnavského/Pri Suchej Vydrici (Dúbravka):

08. februára 2019 - podaný podnet na niekoľkoročný problém ;
11. február 2019 - odpoveď samosprávy, ďakujú/posudzujú/vybavujú ;
22.február 2019 - žiadna zmena, viď foto.
Prečo ?!
03. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

predmetný podnet bol opätovne zaslaný zodpovednému útvaru magistrátu, ktorý sa k nemu vyjadrí. S ich odpoveďou budete oboznámený.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
05. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet a v predmetnej veci Vás informujeme, že nezákonne umiestnený odpad (v zmysle § 15 zákona č. 79/2015) sa nenachádza vo vlastníctve a ani v priamej správe Hlavného mesta SR Bratislavy. Uvedený pozemok parcela č. 2433/153, na ktorom de sa nachádza nezákonne umiestnený odpad, je vo vlastníctve SR – Ministerstvo vnútra SR.

Ďakujeme za spoluprácu a ostávame s pozdravomOddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
05. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Ministerstvo vnútra SR
21. marec 2019

Tomáš

Ak je Ministerstvo vnútra SR zodpovedným subjektom, je na 99,99% isté, že neporiadok/burina /čierne skládky, budú trvalou okrasou MČ Dúbravka.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania