M. Marečka-dlhodobo odstavené vozidlá-zahraničné vozidlo

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Uzavretý
meno
Jozef 15. februára 2019

Vozidlo dlhodobo zaparkované od Augusta 2018.

15. február 2019

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Mestská polícia,
18. február 2019

Psickar

V prvom rade je zodpovedná samospráva. Podnet dostali, majú ho iniciatívne posunúť ďalej a nie robiť z občanov poštárov!
26. február 2019

Jozef

AUGUST 2018
07. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
na základe Vášho dožiadania vo veci odkazu pre starostu č. 63472 s názvom M.Marečka-dlhodobo odstavené vozidlá-zahraničné vozidlo" na stránke www.odkazprestarostu.sk, evidovaného pod č. k. MsP-1-44/2019-VOO, Vám dávam na vedomie, že vo veci bolo vykonané šetrenie. Hliadka Exp. MsP BA IV vykonala kontrolu dlhodobo stojaceho vozidla zn. Škoda Felícia modrej farby na parkovisku na ul. M. Marečka č. 3 v Bratislave. Z vozidla nevytekajú žiadne tekutiny, nie je rozbité
ani žiadnym iným spôsobom neznečisťuje okolie. Vozidlo je riadne zaparkované. Vozidlo má namontované platné čísla o evidencii v Českej republike. Z uvedeného dôvodu nie je dôvod ďalej riešiť vozidlo v zmysle ustanovení zákona o odpadoch. Vodič, resp. majiteľ vozidla neporušuje zaparkovaním vozidla na verejne prístupnom parkovisku žiadne zákony ani všeobecne záväzné nariadenia SR.

Mestská polícia
09. máj 2019

Jozef

Všetky okolité štáty okrem SR, majú stanovenú zákonnú dobu, po ktorú sa môže vozidlo nachádzať na území iného štátu, zvyčajne je to doba 6 mesiacov. Po uplynutí tejto doby je nutné vozidlo prehlásiť na príslušný dopravný inšpektorát danej krajiny, kde má vlastník prechodné bývanie (ak nebýva na čierno)...

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania