Antolská-cesta-znečistená

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Neriešený
meno
hedviga 16. februára 2019

Podjazd pri nemocnici Antolská popod Dolnozemskú cestu je opakovane už roky zatopený. Fotografia ukazuje riešenie na slovenský spôsob. Avšak riešiť tento stav je potrebné stavebným zásahom.

16. február 2019

Martin Nýdr

Je zatopený od konca decembra do konca apríla, preto SVP, š.p. odmieta akúkoľvek zmenu ich prevádzkového režimu prečerpávačky ktorú vybudovala MČ Petržalka z eurofondov a ktorá má slúžiť na to aby bol v ramene prietok a nižšia hladina. A tiež odmieta hlavné mesto ako vlastník komunikácie a vlastník väčšiny pozemkov na ktorých táto cesta leží akúkoľvek snahu niečo urobiť, napríklad ju stavebne upraviť - dvihnúť v dĺžke 100m o 0,5 v podjazde aby ju už nikdy nezatopilo a konečne skolaudovať. Ešte tu nebol žiaden primátor ktorému by na tomto záležalo aby mala táto lokalita veľmi potrebný plnohodnotný prístup použiteľný nie len v lete. Všetko tam v okolí robíme dobrovoľnícky.
04. marec 2019

hedviga

To je klasika... Mestská časť celé roky neodpovedá na žiadne podnety. Verila som, že sa to po zmene starostu zmení.
Bolo by vhodné ešte raz osloviť MČ.
10. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie. O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
13. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie. O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
14. marec 2019

hedviga

Magistrát sa zasekol ako pokazená platňa. Načo dokola opakujú nič neriešiacu formulu.
Ctrl C a Ctrl V ovládajú aj malé deti ...
A dokedy máme byť trpezliví, keď uvedený problém trvá už desiatky rokov?!
14. marec 2019

Martin Nýdr

SVP spustil prečerpávačku po zime, takže cesta je zase prejazdná bez zatopenia. Ja to zase budem musieť všetko ručne vyčistiť a pozametať, nakoľko to magistrát ignoruje.
04. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Lesy SR ŠP
05. apríl 2019

hedviga

To sú výhovorky. Jedná sa o cestu, ktorá je súčasťou križovatky na ceste I. triedy č.2 (ako vidno aj na mape) - Dolnozemská cesta, jej správcom je Magistrát. Preto by sa mal postarať o desaťročia trvajúci problém.
15. apríl 2019

Martin Nýdr

Cestu som pozametal, magistrát nemá ani toľko snahy aby odviezol tie kopy nečistôt. Cesta, chodníky, osvetlenie a ďalšie je majetok hl. mesta, ktorý leží na pozemkoch hl. mesta a len čiastočne leží na pozemku LESY SR a čiastočne na pozemku SVP, š.p. (nevysporiadané z dôvodu dlhodobého nezáujmu úradníkov) Žiaľ na magistráte o tomto rozhodújú ľudia zmýšľajúci a robiaci proti Bratislave bez záujmu pomôcť a vyriešiť problém.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania