Roľnícka-riešenie dopravnej situácie-nebezpečné

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený
meno
Jan Bakos 18. februára 2019

Chcel by som poukázať na absolútne nevhodné značenie "Zosadni z bicykla" na cyklotrase medzi Vajnorami a Ivánkou.
Znížené podjazdné výšky sú dôvod na upozornenie, ale nie takýmto spôsobom. Už ste videli pred tunelom/podjazdom značku "Vystúp z auta"?

P.S. OPS: Mohli byste prosím pridať aj ulicu Vajnorská (Vajnory)? Ďakujem! ;)

19. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
Postupujeme ho na riešenie príslušnému odbornému referátu úradu a o výsledku Vás budeme informovať.
Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory
19. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, Ján Bakoš,
podnet sme preposlali správcovi cyklotrasy JURAVA v časti k.ú. Svätý Jur. O výsledku vás budeme informovať.Ing. Jana Julény Tomanová
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory

19. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Uvedené bolo podmienkou dopravného inžiniera.
Združenie obcí Jurava si svojvoľne nemôže osadzovať dopravné značenie a ani sme si ho nevymysleli.
DZ bolo osadené v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, schváleným projektom DZ ako aj v súlade so všetkými stanoviskami odborných inštitúcii hlavne vzhľadom na nízke výškové pomery a zachovanie zdravia.

Združenie obcí Jurava nemá dôvod spochybňovať odborné posudky a stanoviská dotknutých odborných orgánov.


Ing. Mariana Fiamová
Prednostka MsÚ www.svatyjur.sk
Viceprezidentka APÚMS SR www.apums.sk


Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.