Parkovisko Drieňová

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení
meno
Daniel Dudinský 07. novembra 2013

V ostatných dňoch v Ružinove kompletne vymenili povrch viacerých jednosmerných ulíc, kde v podstate len parkujú domáci autá (nechápem dodnes výber ulíc!!). No toto parkovisko, kde parkuje násobne viac áut si asi nikto nevšimol :-( okrem toho, že zarastá neprehľadne stromami, že sa na ňom kopí mokré lístie (kĺže sa, hnije), povrch je tak zničený, že sa tam už v prípade dažďa nedá vystúpiť z auta, t.j. nedá sa tam na častiach parkovať. Dôležité je, že jednosmerky majú nový povrch (aj ten zvláštne urobený)

28. november 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet.
Po preverení majetkoprávnych vzťahov uvádzame, že parkovisko na Drieňovej sa nachádza na parcele č. 15641/14, k.ú. Ružinov. Pozemok nie je v správe mestskej časti, vlastníkom je Slovenská republika, správcom je Ministerstvo hospodárstva SR. Z uvedeného dôvodu mestská časť nemôže riešiť opravu povrchu parkoviska. Mestská časť požiada správcu pozemku o zabezpečenie nápravy.


Tatiana Baáriová, kancelária starostu
05. december 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Ministerstvo hospodárstva nám zaslalo uvedené stanovisko :
Pozemok v k.ú. Ružinov C KN parc. č. 15641/14 prebralo MH SR do svojej správy po neexistujúcom š.p. (Štátny majetok, n.p. Bratislava). V správe má iba pozemok bez príslušenstva, teda bez stavieb t.j. spevnené plochy a inžinierske siete nachádzajúce sa pod povrchom. Stavby boli vybudované v rámci výstavby sídliska a ako také sú vo vlastníctve mesta-obce podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. V zmysle § 14d ods. 4 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov takéto nehnuteľnosti prešli do vlastníctva preberajúceho dňom 1. júla 2009. Je potrebné aby v súlade so zákonom mesto požiadalo o vypracovanie delimitačného protokolu na odovzdanie takýchto pozemkov.
Po preverení majetkoprávnych vzťahov na referáte správy nehnuteľného majetku uvádzame, že uvedené parkovisko nám nebolo zverené do správy, z tohto dôvodu mestská časť na ňom nevykonáva žiadnu údržbu ani opravy.Tatiana Baáriová, kancelária starostu
13. december 2013

Daniel Dudinský

Čiže spevnené plochy - parkovisko je koho?
12. február 2014

Daniel Dudinský

OK, čiže parkovisko je Mestskej časti alebo Mesta, treba sa dohodnúť a začať ho riešiť. Už ho niekto dal aspoň upratať, lebo lístie a voda vytvorili na parkovisku klzské "bahno".... takže treba už len doriešiť povrch. V Ružinove veľmi radi opravujú zbytočne cesty, ktoré si to vôbec nežiadajú, potom nemajú € na takéto veľké plochy :-( p.s. v lete úplne obnovili povrch cesty na Solivárskej ul. (oproti parkoviska) aj napriek tomu, že je to len prístupová cesta k domom, minimálna premávka a ceste takmer nič nebolo :-(
20. september 2015

Daniel Dudinský

Este stale sa Ruzinov nehlasi k parkovisku? Kto ho teda a na cie naklady dal upratat podla predchadzajucej fotky? Toto je fotka, ked koncom leta poprsalo ;-)
28. september 2018

František

Stav v riešení bude dokedy? Až sa jamy ešte viac prehĺbia? Už teraz sú na niektorých miestach takmer polmetrové. Samozrejme do hĺbky, nie do šírky.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania