Dopravná-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení
meno
Martin Uváček 07. marca 2019

V okolí bufetu na Dopravnej ulici pri UNINOVA hosteli sa hromadí neporiadok. Očividne sa tam popíja vo veľkom a fľaše a plechovice končia na zemi. Neviem či to ma niekto vo vlastníctve či prenajme, ale poriadok treba udržiavať.

03. apríl 2019

Milan Majtán

Zajtra zistim ako ho oznacit ako vyrieseny. Bohuzial v tejto casti su dve neobyvane budovy. Aj dnes uz tam popijali dvaja.
08. apríl 2019

Martin Uváček

Vie sa vôbec zistiť komu tento opilecky stánok patrí?
09. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

na náš miestny úrad bola zaslaná žiadosť o odstránenie nefunkčného bufetu. Podľa vlastníckych vzťahov sa budova nachádza na pozemku v správe Železníc Slovenskej republiky, kam sme zaslali žiadosť o vyriešenie situácie. Doteraz sa v predmetnej veci nekonalo a nemáme ani aktuálne informácie zo strany ŽSR.

S pozdravom

MÚ – Rača
23. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, v mene hovorcu ŽSR Vám posielam stanovisko –

Predmetný bufet, bol vybudovaný bez majetkovo – právneho vysporiadania k zastavanej ploche a pravdepodobne bez súhlasu správcu pozemku. Šetrením bol identifikovaný pravdepodobný majiteľ predmetného bufetu, u ktorého bude zo strany správcu pozemku uplatňovaná požiadavka na majetkovo – právne vysporiadanie k zastavanej ploche, vrátane povinností a obmedzení v súvislosti s užívaním tejto plochy a legalizáciu stavby v zmysle platnej legislatívy, resp. jej odstránenie.

Prajem pekný deň,

Mgr. Ivana Popluhárová

Zástupkyňa riaditeľa
Odbor komunikácie a marketingu
ŽSR - Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
+421 911 029 262
+421 220 292 855
22. február 2020

Martin Uváček

Bufet doposiaľ odstránený nebol a aj dnes tam asociáli opätovne popíjali. Dokedy ešte?
26. február 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

z dôvodu, že nedošlo k dohode s vlastníkom stavby „Bufet so zastrešeným lavicovým sedením“ o majetkovo-právnom vysporiadaní k pozemku Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), na ktorom predmetná stavba stojí, bol zo strany ŽSR podaný návrh na príslušný stavebný úrad (Mestská časť Bratislava-Rača) na výkon štátneho stavebného dohľadu so záverom - výzva vlastníkovi stavby (stavebníkovi) o predloženie žiadosti a dokladov na dodatočnú legalizáciu stavby. V prípade, ak tieto stavebník v určenej lehote nepredloží, bude zo strany stavebného úradu vydané nariadenie stavbu asanovať.

Prajem pekný deň!

Ing. Ľubomír Mitas

Manažér externej komunikácie
Odbor komunikácie a marketingu

ŽSR - Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
+421 903 520 132
+421 2 2029 5983
31. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Priestor bufetu sme z našej strany vyčistili a pozametali.

Mgr. Matúš Čupka, vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy MÚ Bratislava - Rača
03. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

dňa 25.02.2020 sa konal štátny stavebný dohľad, na ktorom príslušný stavebný úrad (Mestská časť Bratislava-Rača) uložil majiteľovi stánku lehotu 30 dní, na doloženie dokladov k umiestneniu stavby, ale z dôvodu opatrení na zamedzenie ďalšieho šírenie ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky bola táto lehota zrušená. Stavebný úrad pracoval dlhodobo v obmedzenom režime. Dňa 28.07.2020 Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) požiadali stavebný úrad MČ Bratislava-Rača o informáciu v akom stave riešenia je predmetná záležitosť. K dnešnému dňu nám odpoveď doručená nebola.

Prajem pekný deň,

Ing. Ľubomír Mitas

Manažér externej komunikácie
Odbor komunikácie a marketingu
ŽSR - Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
+421 903 520 132
+421 2 2029 5983
03. august 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: MÚ Rača
03. august 2020

Odpoveď samosprávy

Priestor bufetu sme ešte v piatok vyzametali a zbavili odpadkov.

Mgr. Matúš Čupka, vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy MÚ Bratislava - Rača
03. august 2020

Martin Uváček

A ako pokračuje správne konanie voči majiteľovi stánku ohľadom jeho legálnosti? Ak tam bude aj naďalej stáť, tak to tam môžete čistiť aj jazdy mesiac. Treba skôr poriešiť jeho odstránenie.
04. august 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Iné
04. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

k nášmu poslednému vyjadreniu dopĺňame informáciu, že ŽSR dostali už odpoveď z Mestskej časti Bratislava-Rača (MČ Rača). MČ Rača v odpovedi uvádza, že v predmetnej veci koná v zmysle platnej legislatívy SR. Ku konečnému termínu sa vyjadriť nevedia, ide o proces, kde treba dodržať zákonom stanovené procesy a termíny.

Prajem pekný deň,

Ing. Ľubomír Mitas

Manažér externej komunikácie
Odbor komunikácie a marketingu
ŽSR - Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
+421 903 520 132
+421 2 2029 5983

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania