Kukučínova - neporiadok

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Nové Mesto

V riešení
meno
Mykai Trench 12. marca 2019

12. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol zaslaný na vybavenie. Čakáme na odpoveď.

Kancelária starostu
13. marec 2019

Tomáš

Inšpektor verejného poriadku MÚ BANM + Linka čistoty, MsP BANM ,ako aj Oddelenie verejného poriadku MÚ BANM boli v priebehu cca 6mes.na tento problém upozornení niekoľko krát písomne/telefonicky.
Výsledok - viď foto..
04. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Zverejňujeme odpoveď od ŽSR:

Ďakujeme za upozornenie na nelegálnu skládku v priestoroch ŽST Bratislava Filiálka, Kukučínova ulica. Problém znečisťovania pozemku Bratislava Filiálka riešime niekoľko rokov. V posledných troch rokoch ŽSR vynaložili skoro 20 000.- € na vyzbieranie a odvoz komunálneho a stavebného odpadu, ktorý tam navozili obyvatelia Bratislavy. Navyše sme museli zatarasiť garáže, ktoré majú svojich majiteľov, ale sa k nim nehlásia, pretože ich začali obývať ľudia bez domova. Práve títo ľudia vyberajú kontajnery pri obytných domoch v blízkosti a prevážajú to na uvedený pozemok.

Pri každej nelegálne uloženej skládke odpadu postupujeme v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a ohlasujeme ju na príslušný Okresný úrad.

Žiadny odpad, ktorý sa nachádza na stanici Bratislava Filiálka nepochádza z činnosti ŽSR.

Za pochopenie ďakujeme.
ŽSR OR Trnava

Kancelária starostu
14. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Podľa vyjadrenia oddelenia životného prostredia a územného plánovania odpad z okolia strážneho domčeka bol odstránený. Vo veci odpadu priamo v Strážnom domčeku bude zaslaná výzva na ŽSR a Okresný úrad Bratislava, nakoľko je stavba je nedostatočne zabezpečená pred ukladaním odpadu.

Kancelária starostu
16. január 2020

Beata Bachárová

Momentálne sú títo asocialy v domčeku. Kúria smetami lebo smrad cítiť do celého okolia už niekoľko dní. Odpad v okolí je niekoľko mesiacov a zjavne stihli ukradnúť 2 zberné nádoby na plast (žlté) z okolia. Otrasné.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania