Žilinská-vandalizmus-graffiti

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení
meno
Martin 11. marca 2019

Budova rozhlasu na rohu Žilinskej a Škovránčej ulice je neskutočne počmáraná.Na strane od Škovránčej ulice z budovy odpadávajú dlaždice. Určite by mala v okolí viac hliadkovať polícia,lebo veľmi počmárané sú aj ostatné budovy.

20. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

posielam Vám vyjadrenie RTVS k podnetu, ktorý sa týka poškodenia fasády grafitmi na fasáde Slovenského rozhlasu.

RTVS od roku 2016 pravidelne čistí fasády budovy Slovenského rozhlasu od grafity. Pri ich odstraňovaní postupujeme s ohľadom na najviac poškodené časti s najväčšou frekvenciou chodcov a aj s ohľadom na dôležitosť komunikácie k prislúchajúcej fasáde. Na niektorých častiach sme grafity odstraňovali opakovane a poškodenie fasády sme nahlásili aj polícii.

Od roku 2016 do roku 2018 vynaložila RTVS na čistenie fasády na Mýtnej ulici, zo strany parčíka na Belopotockého ulici a zo Štefanovičovej ulici v rozlohe 1080 m2 viac ako 20.500 eur. Pri odstraňovaní grafity RTVS využíva možnosť dotácie Magistrátu hl. mesta SR Bratislava. Za roky 2017až 2018 bol RTVS poskytnutý nenávratný príspevok vo výške 9000 eur. Na lokálne odstraňovanie grafity RTVS zakúpila v roku 2016 aj stroj.

Tento rok plánuje RTVS v rámci finančných možností očistiť fasádu SRo na Žilinskej ulici, časť terasy zo strany Štefanovičovej ulice a odstrániť grafity zo všetkých fasád objektov Slovenského rozhlasu susediacich priamo s chodníkmi a cestami ulíc.

S pozdravom
Erika Rusnáková
Hovorkyňa RTVS

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania